Verdere uitrol van verdeelpunten van gratis zonnecrème momenteel geen optie in Gent

Publicatiedatum

Tags

Gent
Zorg

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Verschillende Vlaamse steden bieden gratis verdeelpunten van zonnecrème aan. De bedoeling is om meer bewustzijn te creëren rond huidkanker en mensen aan het smeren te zetten, want dat is zeker ook nodig in België, liefst 1 op de 5 Belgen ontwikkelt tijdens zijn leven een vorm van huidkanker. Dermatologen stellen vast dat mensen de risico’s van de zon wel kennen, maar hun huid toch onvoldoende beschermen. De zogenoemde SMOT-spots (‘Skin Matters Over Tan’) willen hier iets aan veranderen.

De slimme verdeelpunten voorzien voorbijgangers niet enkel van zonnecrème, de technologie erachter maakt het ook mogelijk de temperatuur en uv-index op dat moment af te lezen, zodat mensen weten hoeveel kans ze hebben om te verbranden en hoe vaak ze zich moeten insmeren. Ook zaken als temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid worden gemeten. De kwaliteit van de zonnecrème blijft zo gegarandeerd.

In het verleden werden er tijdens de Gentse Feesten al kleinschalige initiatieven opgezet om gratis zonnecrème te verdelen onder de feestgangers en vorige zomer stond er aan de ingang van zomerbar Gazon een smeerpaal waar men gratis zonnecrème kon halen.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Hoe staat de schepen tegenover het idee om ook in onze stad gedurende de zomermaanden gratis verdeelpunten van zonnecrème aan te bieden?
  2. Welke locaties zouden volgens de schepen een goede plaats zijn om zo’n SMOTspot te plaatsen?

Schepen Coddens antwoordde:

"We erkennen dat huidkanker de laatste decennia sterk toeneemt en een preventieve aanpak aangewezen is. Het smeren van zonnecrème is daarin belangrijk maar het is slechts één maatregel tegen huidkanker. Uit de zon blijven tijdens UV-pieken, beschermende kledij dragen en voldoende schaduw opzoeken zijn minstens even belangrijk.

Of zoals de Vlaamse overheid het uitdrukt in de campagne SMEERWEER: als de UV-index groter of gelijk is aan 3 is het smeerweer en moet je je beschermen tegen de zon. En je beschermen tegen de zon, dat doe je op 3 manieren: zon weren, kleren en smeren!

Verdeelpunten van zonnecrème zijn, ikv huidkankerpreventie, werkzaam als ze ingebed worden in een sensibilisatiecampagne waarin alle elementen meegenomen worden en waarin men zich ook richt naar prioritaire doelgroepen zoals (kwetsbare) kinderen en jongeren en jonge gezinnen.

Omwille van de toename van huidkanker stuurt de Stichting tegen kanker aan op een nationale campagne. Vanuit Vlaanderen lopen verschillende sensibilisatiecampagnes (Warme dagen, ZonneSlimme scholen, #smeerweer) waar we als stad achter staan en die we  mee kunnen verspreiden via onze netwerken (Gezondheidsraad, Netwerk Gezondheidspromotie Gent, Gezonde School Gent) en onze communicatie rond hittepreventie (Warme dagen).

Sportvlaanderen heeft al jaren de #smeerem-campagne lopen, waarbij ze gratis zonnecrème voorzien in hun centra in de Vlaamse gemeenten en nu ook tijdens de sportkampen van de Sportdienst (ism Sundo). Aanvullend daarop is in het kader van de vernieuwing van het domein Blaarmeersen een extra samenwerking ontstaan met Sundo voor het voorzien van gratis zonnecrème. Daardoor worden er vanaf dit seizoen in het domein Blaarmeersen, bij wijze van extra service, 6 toestellen (4 aan de badzone, 1 aan het skatepark en 1 aan de speeltuin) voorzien.

Farys beschouwt ze als een éénmalige opportuniteit i.k.v. de opening van het nieuwe badseizoen: ze bieden een extra service aan op een innovatieve manier waardoor ze mooi aansluiten bij het vernieuwde concept van de Blaarmeersen.

Een verdere uitrol van verdeelpunten van zonnecrème in het kader van een uitgebreide Gentse aanpak rond huidkankerpreventie is momenteel geen optie omdat het aanbieden van gratis zonnecreme idealiter ingebed wordt in een duurzamere en ruimere sensibiliseringscampagne (zoals deze van de Vlaamse overheid hierboven vermeld) en dat een stadsbrede uitrol met zonnecrèmepalen een groot budget impliceert dat momenteel niet voorzien is. Een efficiënt en duurzaam gezondheidsbeleid vraagt ook duidelijke keuzes. De focus ligt deze legislatuur op mondzorg, geestelijke gezondheidszorg en gezondheidsvaardigheden."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.