Vlaams Parlement wil brede uitrol van artificiële intelligentie mogelijk maken !

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Artificiële Intelligentie zal een alsmaar belangrijkere rol innemen in onze samenleving. In een resolutie vragen de Vlaamse meerderheidspartijen er meer aandacht voor in het Vlaamse beleid. “Vandaag zijn veel Vlamingen zich niet bewust van het belang van artificiële intelligentie, de opportuniteiten die het kan bieden op de arbeidsmarkt én de valkuilen. Met deze resolutie willen we daar verandering in brengen,” zegt Vlaams parlementslid Stijn De Roo.

In hun resolutie stelt Vlaams parlementslid Stijn De Roo (CD&V) een pakket maatregelen voor volgens drie doelstellingen: het verhogen van de welvaart dankzij AI-toepassingen in onze economie en overheid, het verhogen van onze capaciteit om op een kritische manier met de technologie om te gaan en ten slotte het opmaken van een juridisch en ethisch kader om de ontwikkeling van de technologie te kanaliseren in een maatschappelijk wenselijke richting.

“Vandaag heerst er vooral de vrees dat AI ons jobs zal kosten, maar AI kan net heel wat opportuniteiten bieden op onze Vlaamse arbeidsmarkt. Zo kan het heel wat Vlaamse bedrijven versterken om bijvoorbeeld de productie op te drijven of om efficiënter te werken. Hierdoor kunnen bedrijven en sectoren groeien en worden net jobs gecreëerd. We moeten AI meer gaan zien als deel van de oplossing in plaats van een probleem,” zegt Stijn De Roo (CD&V).

Door mensen goed te informeren over AI in hun dagelijkse leven kan AI het vertrouwen van de Vlaming winnen. Er zijn heel wat toepassingen waarbij AI ons leven kan vergemakkelijken. “Door positieve AI-projecten meer in de kijker te zetten kunnen we AI dichter bij de Vlamingen brengen,” zeggen de indieners. “Heel wat grote buitenlandse spelers staan vandaag al een pak verder op het vlak van AI. Daarom is een stevige Europese regelgeving nodig: wordt AI door elk bedrijf op een ethische manier gebruikt en ingezet? Transparantie is hierbij cruciaal. In onze resolutie vragen we om bij de EU aan te dringen op een stevig kader.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.