Vlaanderen investeert in de biotechsector

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Er wordt fors geïnvesteerd in de biotechsector in Vlaanderen. Technologiepark in Zwijnaarde en de nieuwe onderzoeksserre Agro-Incubator in Nevele werken samen voor de groei van de biotechsector in Vlaanderen!

Begin dit jaar kocht het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) de hoogtechnologische serres van CropDesign van BASF in Kerrebroek in Nevele, bij Deinze. Met de steun van de Vlaamse overheid werd de site volledig gemoderniseerd door VIB in overleg met het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

De Agro-Incubator, zoals de site wordt genoemd, werd op dinsdag 19 oktober 2021 officieel geopend. Het zijn serres die het VIB ter beschikking stelt aan startende agrobedrijven en onderzoekers die aan innovatieve gewasontwikkeling voor duurzame landbouw doen.

In de commissie Economie ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) minister Hilde Crevits (CD&V) over de Agro-Incubator.

De minister antwoordde dat de Vlaamse Regering eind 2020 besliste om 0,5 miljoen euro te voorzien voor VIB voor de aankoop van die hoogtechnologische site in Nevele. De totale kostprijs voor de site bedroeg 1,95 miljoen euro. Het resterende noodzakelijke bedrag van 1,45 miljoen euro is door VIB zelf voorzien.

Daarnaast besliste de Vlaamse Regering in juni 2021 om in het kader van het relanceplan ook het project 'Biotope' van het VIB te ondersteunen voor in totaal 6,5 miljoen euro voor een project van 4 jaar. Een deel van deze middelen zullen geïnvesteerd worden in de agro-incubator in Nevele. Met het Biotopeproject wil het VIB samenwerking faciliteren tussen startende biotechondernemingen in het hart van het biotechecosysteem rond Gent. 

VIB zal de geselecteerde projecten toegang geven tot hightechonderzoeksinfrastructuur, training, expertise en een op maat gemaakte begeleiding. Het doel daarvan is om de volgende generatie Vlaamse biotechsuccesverhalen op de rails te zetten. Hiermee wil VIB de leidende rol in biotech versterken, niet enkel in de discipline van de gezondheidszorg, maar meer en meer ook in een duurzame landbouw- en voedingssector.

De aankoop van de site was een opportuniteit om de onderzoeksserre van BASF die 3.500m2 groot is een nieuwe bestemming te geven. Daardoor kan de bestaande infrastructuur in Vlaanderen behouden blijven en kunnen het agrobiotechecosysteem en VIB versterkt worden. Het is de bedoeling van die site een thuis maken voor startende ondernemers in de sector. Tegelijk was er een grote nood en een zoektocht van VIB en omliggende biotechstart-ups om meer serreruimte te vinden die het huidige onderzoek kan ondersteunen.

Uitbreiden in het Technologiepark in Zwijnaarde was niet meer mogelijk. Dat wil niet zeggen dat het VIB de activiteiten in het Technologiepark zal afbouwen. In Zwijnaarde blijft de focus op moleculair en basisonderzoek in het labo. De nieuwe onderzoeksserre in Nevele zorgt ervoor dat de innovaties ook op grotere schaal in de serre kunnen worden getest. Beide locaties zullen elkaar versterken.

De site wil zich manifesteren als een pilootinfrastructuur voor nieuwe innovaties rond gewasontwikkeling en digitale transities voor duurzame landbouw. De hoogtechnologische site vervult de rol van de ontbrekende schakel. De sleutel tot succes is dus samenwerking.

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is al een heel strategische partner bij de uitbating van de site. Verschillende andere praktijkcentra, zoals Inagro, PC Fruit, PC Groetenteelt, de plantentuin van Meise, zijn ook uitgenodigd op de opening en waren dan ook aanwezig.

De biotechsector is superbelangrijk, niet alleen omwille van het ecosysteem, de werkgelegenheid of de economische meerwaarde, maar ook omdat het VIB via de innovaties oplossingen kan realiseren op het vlak van gezondheidszorg, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen covidbesmetting, en nu ook op het vlak van duurzame landbouw.

Voor de realisatie van dat ecosysteem wordt gewerkt op drie pijlers: excellent basisonderzoek, economische valorisatie van het basisonderzoek en onderzoek in toepassingen via patenten en spin-offs. En die kunnen dan weer doorgroeien op industriële schaal.

Het basisonderzoek wordt gefinancierd vanuit het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Voor de valorisatie in spin-offs is er  de VIB-incubator, waar onderzoekers en bedrijven samenwerken en zeer dure hightech onderzoeksinfrastructuur kunnen delen. Dat zal een boost geven aan die sprong van fundamenteel onderzoek naar spin-offs. Het VIB ondersteunt ook de uitbouw van de bio-incubator en de bio-accelerator in Gent en Leuven. Dat is ook 60.000 m². Het VIB bouwt ook samen met de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) op Techlane Ghent Science Park, campus Eiland, een nieuwe incubator. Vanaf de zomer van 2023 is daar 5500 m² nieuwe netto incubatorruimte ter beschikking. Het is dus een incubator die heel specifiek samenwerking op het vlak van duurzame landbouw moet versnellen en versterken.

Voor het doorgroeien van de innovaties op industriële schaal, zijn heel wat middelen nodig. Daarom werd met het VIB ook ‘Vbio Ventures I en II’ opgericht, een heel gespecialiseerd ‘venture capital’ investeringsfonds met als doel net de financiering voor biotechparels, zodat die kunnen doorgroeien. De PMV heeft in de beide fondsen geïnvesteerd. De PMV investeert bijvoorbeeld 10 procent van zijn middelen in life science zoals biotech en ondersteunt daarmee een belangrijke motor van onze toekomstige welvaart.

Het VIB wordt ook ingezet voor het Flanders Welcome Team, dat buitenlandse bedrijven begeleidt die zich in Vlaanderen willen vestigen. Een aantal topbedrijven werden door het netwerk van het VIB aangetrokken en overtuigd om zich in Vlaanderen te vestigen.

Stijn De Roo: “Er wordt fors geïnvesteerd in de biotechsector in Vlaanderen. Vooral voor Gent en de regio rond Gent is dat een heel belangrijke sector. De sector - die nog groeiende is -  stelt nu reeds 3000 mensen te werk. De cluster in Gent is vandaag de grootste van Europa en de tweede grootste op wereldvlak.

Het is positief dat Technologiepark in Zwijnaarde en de nieuwe onderzoeksserre Agro-Incubator samenwerken over de bedrijven, de onderzoekscentra, de spin-offs en de onderzoekers heen.

De biotechsector is een heel sterke sector in Vlaanderen en ook in de wereld en dat moeten we koesteren. Met de investeringen die gebeuren heb ik er het volste vertrouwen in dat de Vlaamse biotechsector die positie kan behouden.”

Het volledige verslag van mijn vraag vindt u hier.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.