Vlaanderen is de Europese innovatieleider op vlak van O&O

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De Vlaamse overheid besteedt veelvuldig en veelzijdig aandacht aan de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaamse wetenschaps-, technologie- en innovatiesysteem. Op 30 september 2023 werd het Vlaams Indicatorenboek 2023 gepubliceerd, een tweejaarlijkse uitgave uitgebracht onder de coördinatie van het interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM). Het nieuwe Vlaams Indicatorenboek wetenschap technologie en innovatie (WTI) biedt een bundeling van de inzet en de resultaten die door de actoren in het Vlaamse wetenschaps-, technologie- en innovatielandschap zijn gerealiseerd, alsook hun economische impact.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) bevroeg bevoegd minister Jo Brouns hierover in de commissie Economie van het Vlaams parlement.

Minister Brouns onderschrijft de conclusies van het Indicatorenboek, namelijk dat Vlaanderen beschikt over vele en sterke troeven, maar dat we die ook voldoende moeten blijven koesteren. Het gaat dan over: het innovatietalent in Vlaanderen; het openstaan voor internationaal talent en samenwerking; de sterke kennisinstellingen en bedrijven die volop inzetten op innovatie; maar ook de kracht van het ondernemerschap in Vlaanderen. Dat alles samen zorgt voor een gezonde groei van de Vlaamse economie. Het kader en de middelen moeten gecreëerd worden om Vlaanderen te transformeren tot een toekomstgerichte, klimaat- en mensvriendelijke samenleving.

Heel wat studies tonen aan dat de Vlaamse en Europese subsidiehefbomen leiden tot significante extra investeringen in O&O en in innovatie bij de bedrijven. Subsidies leiden tot de extra inzet van eigen en private middelen voor O&O en innovatie.

De cijfers in het Indicatorenboek laten ons toe om ons internationaal te vergelijken. Vlaanderen is de Europese innovatieleider qua O&O-uitgaven. Het gaat om meer dan 10 miljard euro per jaar, 3,6 procent van het bbp. Vlaanderen bekleedt de koppositie in Europa.

Wat het octrooibeleid van de Vlaamse KMO’s betreft, stelt de minister dat VLAIO al een lange traditie heeft op het vlak van het ondersteunen van onze kmo’s inzake hun bescherming van de intellectuele eigendom. Naast octrooien zijn er trouwens ook mogelijkheden om de intellectuele eigendommen veilig te stellen via licenties. VLAIO geeft ook heel wat infosessies en brochures uit rond dat thema, maar ook een team van experts waar kmo’s eerstelijnsondersteuning kunnen krijgen staat ter beschikking. Kmo’s kunnen tevens financiële steun krijgen in het kader van hun octrooiambities, zoals de kmo-portefeuille, de externe specialisten of in de ontwikkelingsprojecten waar de kosten voor de bescherming van die projectresultaten kunnen ondersteund worden.

Met VLAIO wordt verder ingezet op kennisverspreiding, op circulariteit, de bio-economie, of op de duurzame transitie. Vlaanderen is een kmo-regio bij uitstek, maar ook een innovatieve kmo-regio. Dat is dus een heel belangrijke kracht voor onze welvaart en onze toekomst. We moeten dit blijven ondersteunen, besluit de minister.

Stijn De Roo: “De minister stelt terecht dat we in de kop zitten als het gaat over O&O in Europa. De valorisatie van de technologie en de vertaling van die octrooien is van zeer groot belang om onze competitieve positie aan de kop van Europa te kunnen blijven behouden.

De stijgende trend op het vlak van octrooiaanvragen is positief, maar het moeten vooral kwalitatieve octrooien zijn.”

Het volledige verslag van de tussenkomst van Stijn kan je hier lezen.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.