Vraag naar veilig fietsparkeren in Gent groeit !

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Fietsendieven zijn opnieuw zeer actief in onze stad. In 2021 waren er ca. 2.500 fietsdiefstallen bekend bij de Gentse politie. Steeds meer bezoekers aan de Gentse binnenstad zijn bereid om hun verplaatsing met de fiets uit te voeren, maar willen hun stalen ros in alle veiligheid kunnen parkeren. Ook in andere delen van onze stad, zoals onze deelgemeenten, groeit de fietsbereidheid. Maar ook daar leeft de vraag naar veilig parkeren.

In onbewaakte fietsenstallingen of fietsparkings volstaat een stevig slot niet meer om dieven tegen te houden. De waarde van sommige fietsen (vb. elektrische fietsen of speed pedelecs) is voor sommige fietsers dan ook te hoog om het risico te nemen slachtoffer te worden van diefstal.

Daarom stelde fractievoorzitter en gemeenteraadslid Stijn De Roo hierover volgende vragen aan de bevoegde schepen:

1/ Ziet de schepen veilig fietsparkeren als een weg te werken drempel voor het verder aantrekken van fietsers naar onze stad?

2/ Welke acties zijn er deze legislatuur voorzien met betrekking tot veilig fietsparkeren? Wat is de visie van het college hieromtrent?

3/ Is het mogelijk om permanentie of bewaking te voorzien in de Gentse fietsparkings? Zo ja, op welke locaties?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Het veilig en comfortabel kunnen stallen van fietsen vindt dit college uiteraard van groot belang. We hebben dat ook opgenomen in het bestuursakkoord: fietsen moeten goed en veilig gestald kunnen worden. Een goede fietsstalling is veilig, toegankelijk, diefstalbestendig, kwaliteitsvol en servicegericht, en houdt rekening met buitenmaatfietsen. Maar we moeten ook realistisch zijn: we gaan fietsdiefstallen nooit helemaal kunnen stoppen met enkel stallingen. Fietsers kunnen hun fiets ook beschermen door minstens 2 goede sloten te gebruiken, en hun fiets te laten markeren. Dat biedt allemaal geen garantie, maar alle beetjes helpen. Burgemeester en politie zetten ondertussen ook in op diefstalpreventie en de handhaving van fietsdiefstallen. Het kabinet van de burgemeester liet weten dat uw specifieke vragen hierover schriftelijk aan hen mag overmaken.

Wat betreft fietsenstallingen op openbaar domein wordt verder wijk per wijk een screening uitgevoerd om bijkomende degelijke stallingen te plaatsen op maximum 100m van de woning. Daarnaast wordt gewerkt aan nieuwe, inpandige kwalitatieve fietsenparkings voor bewoners en bezoekers. Hetzij in bestaande panden hetzij in nieuw te bouwen buurtfietsenstallingen en fietsenparkings. Zo worden heel binnenkort de buurtfietsenstallingen in het Huidevetterken en de Limbastraat in gebruik genomen, en is gestart met de bouw van de buurtfietsenstalling in het Pierkespark. Daarnaast zullen er dit jaar nog op 5 andere locaties bijkomende buurtfietsenstallingen worden gerealiseerd, en worden de buurtfietsenstallingen in de Ham uitgebreid.

Een aantal fietsenparkings in Gent zijn uitgerust met cameraregistratie. Die onder de Sint-Michielshelling, onder de Stadshal en aan de Vooruit worden beheerd door de Fietsambassade. De Fietsambassade levert dus op vraag van de Politie de beelden
aan van incidenten. De Fietsambassade probeert niet enkel de beelden van de opgevraagde uren door te sturen maar effectief de fietsdiefstal zelf en de beelden van mogelijke daders aan de Politie aan te leveren om fietsdiefstallen vlugger op te lossen. De beelden van De Krook worden beheerd door de CVBA De Krook zelf omdat de bewakingscamera’s rond het gebouw één systeem vormen. Bij Gent-Dampoort en Gent-Sint-Pieters worden de camera’s beheerd door de NMBS aangezien het privaat domein van hen is.

De Fietsambassade onderzoekt, test en evalueert ook de mogelijkheden voor het opzetten van bewaakte kwalitatieve fietsparkings bij grote evenementen. In het verleden werden er tijdens de Gentse Feesten jaarlijks twee bewaakte fietsparkings voorzien. Tijdens het Lichtfestival in 2021 werd deze aanpak nog verder succesvol opgeschroefd en werden er drie tijdelijke bewaakte fietsparkings voorzien aan het Coyendanspark, Sint-Michielsparking en Dok Noord. Ook voor toekomstige (grote) evenementen zal op dit elan worden verdergewerkt. Daarnaast zal de Fietsambassade dit jaar ook verder onderzoeken en testen wat de mogelijkheden zijn voor permanent bewaakte fietsparkings in het centrum, waarbij er live toezicht gehouden wordt of waarbij de camerabeelden live bekeken worden en er eventueel ook meteen kan worden ingegrepen."

U kan de volledige tussenkomst van Stijn De Roo herbekijken via deze link.

Nieuws

Buurtinvulling polyvalente zaal De Wal - Wondelgem

Op 1 januari 2017 nam de vzw Kompas de exploitatie van de stedelijke instelling De Wal over. Om de continuïteit van de werking van het dagcentrum te garanderen werd een erfpachtovereenkomst opgemaakt die werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016.

Smakelijke brunch bij cd&v Wortegem-Petegem !

Smakelijke brunch bij cd&v Wortegem-Petegem !

Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - site Libertyt - Wondelgem

Op 13 oktober 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning geweigerd voor het sociale woningbouwproject op de site van WZC De Libertyt. In haar arrest van 11 januari 2024 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van sogent en Stad Gent tegen deze weigering verworpen.