Wijkbudget - stand van zaken

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De wijkdialogen en de infomarkten in de wijken en deelgemeenten van onze stad zijn ondertussen van start gegaan. Op deze avonden stellen de diensten de verschillende ideeën van de wijkbudgetten voor en kunnen deelnemers deze bespreken. 

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Hoe verlopen de wijkdialogen en de infomarkten? Wat zijn globaal de reacties van de deelnemers? Hoe ervaart u deze dialogen en infomarkten als schepen?
  2. Wat is de stand van zaken van de infomarkten? Welke vonden reeds plaats? Wat waren de deelnemersaantallen per wijkdialoog en per infomarkt?
  3. Wat is de stand van zaken mbt de toekenning van de wijkbudgetten tot nu toe? Wat zijn de vervolgstappen? En wat is de timing hiervoor?

Schepen De Bruycker antwoordde:

"De voorbije weken en maanden vonden in 14 van de 25 wijken wijkdialogen plaats, in het kader van het wijkbudget. De andere 11 wijken waren in ronde 1 aan bod gekomen, en de wijkdialogen vonden toen plaats in het voorjaar van 2021, in volle coronatijd. Dat was toch een grondig andere context om ontmoeting en uitwisseling op poten te zetten met de bewoners. Dat is toen zo goed mogelijk opgenomen, maar we zijn zeer blij dat we de organisatie deze keer konden opzetten zoals ze initieel bedoeld was.

De 12 infomarkten en 2 wijkwandelingen zijn nu allemaal achter de rug. We beten de spits af met Wondelgem op 1 maart en sloten af met de infomarkt van de Binnenstad op 29 maart. Elk dialoogmoment mocht minstens een 80-tal bezoekers verwelkomen, de meesten hadden er 100 à 150, met hier en daar een uitschieter tot 200 deelnemers. Tel daar nog eens alle initiatiefnemers bij, en we kunnen zeggen dat minstens een 2500-tal Gentenaars actief betrokken waren bij deze dialoogmomenten van de tweede ronde van Wijkbudget Gent.

De wijkdialogen en infomarkten in de 14 wijken mogen we stuk voor stuk zeer interessante momenten noemen. Ik heb zelf elke infomarkt of wijkwandeling meegemaakt- geflankeerd door één of meerdere collega’s uit het college.

Indieners van ideeën ontmoeten elkaar, stellen hun idee voor een betere wijk voor en horen ook de ideeën van andere inwoners. In Waterspotbaan-Ekkergem en Rabot wandelden we door de wijk om de ideeën te leren kennen en meteen aan plaatsen te koppelen. Bij infomarkten gebeurde dat op een centrale plek in de wijk, met een infomarkt en standjes per idee. Tijdens de infomarkten werden nieuwe samenwerkingen gesmeed tussen de indieners, sommigen werkten hun ideeën tot één nieuw idee uit. Indieners kregen ook tips, aanvullende ideeën, feedback en kritische vragen van de leden van de gelote wijkpanels én van buurtbewoners.

Bij elke stand konden buurtbewoners zich opgeven om ideeën mee te ondersteunen als vrijwilliger. Na de infomarkten gaven indieners aan dat ze verwachte en onverwachte aanvullingen hadden op hun idee. De meesten kunnen intussen ook rekenen op extra helpende handen, mocht hun idee geselecteerd worden. Het zijn dus zeer brede en inhoudelijk verrijkende netwerkmomenten geweest.

De wijkdialoog is ook bedoeld als een moment waarop leden van het college het gesprek aan kunnen gaan met de indieners. Het is het uitgelezen moment om door te vragen naar de oorsprong van het idee en te informeren hoe men het idee verder wil uitwerken. Veel van de ideeën bevatten ook interessante signalen waar we als beleidsmakers ook mee aan de slag kunnen, los van het feit of het wijkbudget wordt uitgerold of niet. Deze informatie is heel ondersteunend om de juiste keuzes te maken in de toekomst.

Wat niet te onderschatten is, is de onderlinge dynamiek die deze momenten teweeg hebben gebracht: bewoners leren elkaar beter kennen, moedigen elkaars voorstellen voor de wijk aan, er ontstaat begrip voor problemen van de ene bewoner die voor de andere niet zichtbaar zijn, het samen nadenken over wat dan zo goed mogelijk anders kan… Dit versterkt ons inziens ook de sociale cohesie in de buurt op de langere termijn.

Hoe gaat het nu verder? Initiatiefnemers hebben nu tot 30 april de tijd om hun idee verder uit te werken tot een echt project, en ook een financieel plan op te stellen. In mei zullen de 14 gelote wijkpanels en leden van de Dialoogkamer per wijk een projectinventaris opstellen. Dit wil zeggen dat ze bekijken of de projecten voldoen aan de criteria van het Wijkbudget zoals bepaald in het reglement (gedragen door de buurt, co-creatief, financieel haalbaar, op 2 jaar realiseerbaar, etc.). In juni komen de gelote panels bijeen om de finale selectie te maken en ter goedkeuring naar het college te sturen. Begin juli zal het college de wijkbudgetprojecten definitief goedkeuren. In het najaar worden de overeenkomsten opgemaakt en vanaf januari 2024 kunnen de initiatiefnemers aan de slag."

 

Copyright afbeelding: Stad Gent

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.