YouTubereeks Framed wordt educatief materiaal

Publicatiedatum

Auteur

Jitske Debruyne

Deel dit artikel

Na het succes van 'Framed', wil de Gentse Politie de YouTubereeks verwerken tot educatief materiaal. Dat blijkt uit een vraag van gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v) aan burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). De reeks trachtte de dialoog tussen politie en jongeren in beeld te brengen en de bestaande vooroordelen uit de baan te ruimen. Ze bereikte meer dan 450.000 kijkers via sociale media.

Op 28 juli werd de laatste aflevering van ‘Framed’ online geplaatst. Na de positieve reacties in de pers na de première, wilde De Roo van de burgemeester weten welke kijkcijfers de reeks haalde, hoe de nazorg verliep en hoe de reeks werd geëvalueerd.

Kijkcijfers

De 8 afleveringen werden beschikbaar gesteld via het account van politiezone Gent op YouTube en vervolgens verspreid via Facebook en Instagram. Er werd 5.000 euro uitgegeven aan advertenties op Facebook, Instagram, Snapchat en Tiktok gericht op de doelgroep van jongeren tussen 16 en 25 jaar uit Gent.

Op YouTube telde de politie 26.600 weergaven: de eerste aflevering was de populairste met 7.777 views, de laatste de minst populaire met 1.042. Via de sociale media stond de teller twee weken na de lancering van de laatste aflevering op 346.000 bereikte mensen via Facebook en 88.000 via Instagram. Daar hadden de zesde (26.600 views) en de vierde aflevering (22.700) het meeste kijkers.

Nazorg

Bij de totstandkoming van de reeks was de positie van de jongere een groot aandachtspunt. De jongeren konden de geselecteerde beelden op voorhand bekijken en kregen inspraak om beelden al dan niet te tonen. Ze kregen een vrijwillige mediatraining en werden ook verder opgevolgd door het communicatiebureau. De politie laat weten dat er tot op vandaag geen enkele jongere met hen contact opnam in het kader van nazorg.

Ook de politiemedewerkers werden nauw ondersteund bij persvragen en bij eventuele negatieve reacties via sociale media. 70% van de reacties op Facebook en Instagram waren positief, 18% werd gerekend als neutraal, 12% is negatief. De politie onthoudt echter vooral de positieve reacties op de reeks en op hun deelname.

Evaluatie

De reeks liet bewust de verschillen expliciet naar boven komen, om vervolgens aan te tonen dat de dialoog de bovenhand neemt. "Net door in dialoog te gaan komen beide partijen tot wederzijds begrip en wederzijds respect voor elkaar. Samen met de politie geloof ik erin dat dit mee zal leiden tot positieve en structureel veranderingen op het terrein, zowel bij jongeren als de politie." aldus de burgemeester.

De burgemeester en de politie besluiten dat de reacties overwegend positief waren. Zowel jongeren als politiemedewerkers gaven aan blij te zijn dat ze aan iets zinvols hebben kunnen meewerken en ervaarden de verbinding tussen beide groepen en de openheid van de gesprekken als uitermate positief.

Stijn De Roo: "De kloof en de vooroordelen tussen jongeren en politie zijn vaak zeer groot. Er was durf en vertrouwen nodig om een reeks als 'Framed' te maken. Dankzij de goede omkadering van de deelnemers, werd een betere relatie tussen de jongeren en de politieagenten versterkt. Praten en luisteren loont wel degelijk.

Ik ben tevreden dat de politie nu ook verdere stappen neemt om de reeks te verwerken tot educatief materiaal. Op die manier gaat ze niet verloren en komen nóg meer jongeren in aanraking met de dialoog die de politie wil voeren. Het is een noodzakelijk onderdeel bij het verder bouwen aan wederzijds respect."

Bron afbeelding: Politie Gent

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.