1 op 4 Vlamingen die digitale aanslagbiljet verkeersbelasting ontvangt krijgt herinnering

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Sinds vorig jaar stuurt de Vlaamse regering voor het eerste digitale aanslagbiljetten van de verkeersbelasting uit. Elke Vlaming die de voorbije jaren zijn of haar eBox activeerde, ontving het aanslagbiljet digitaal, in totaal 435.118 Vlamingen. 1 op 4 moest hieraan herinnerd worden, ten opzichte van 1 op 10 bij de brief per post. “Een verontrustend cijfer”, vindt Vlaams parlementslid Stijn De Roo, die de cijfers opvroeg. “Veel mensen vallen uit de digitale boot en dreigen documenten te mislopen.”

Iedere Vlaming met een wagen, of iedereen die een nieuw voertuig in Vlaanderen inschrijft, ontvangt een aanslagbiljet voor de verkeersbelasting. Sinds juli 2022 verstuurt de Vlaamse Belastingdienst de aanslagbiljetten voor de verkeersbelasting ook digitaal via eBox. Wie een actieve elektronische postbus heeft, ontvangt het aanslagbiljet automatisch via dat kanaal. “Het elektronisch versturen van de COVID-vaccinatie-uitnodigingen heeft gezorgd voor een enorme activering van de eBox. Ondertussen zijn er 3 miljoen eBoxen in Vlaanderen actief. Op die eBox kunnen Vlamingen hun officiële documenten van de overheid raadplegen, waaronder die van de Vlaamse overheid”, zegt Vlaams parlementslid Stijn De Roo.

Tussen juli en december van 2022 werden 40 procent (435.118) van de aanslagbiljetten van de verkeersbelasting rechtstreeks verzonden via eBox, naar Vlamingen die eerder hun eBox activeerden. Opvallend is dat bij één op de vier een herinneringsbrief noodzakelijk was, ten opzichte van één op tien bij de verzending via post in dezelfde periode. “Die mensen ontvangen hun documenten nog uitsluitend digitaal maar zijn zich er vaak niet bewust van. Zo dreigen heel wat Vlamingen belangrijke digitale documenten, zoals het aanslagbiljet voor de verkeersbelasting, te mislopen”, stelt De Roo. “De betaalratio na de herinneringsbrief liggen zowel bij eBox als bij de klassieke post gelukkig wel op hetzelfde niveau. De herinneringsbrieven doen dus hun werk.”

“Het is een goede zaak dat de Vlaamse overheid inzet op digitalisering. De besparing door de digitale verzending bedraagt 650.000 euro (juli – december 2022). Voor die berekening werd rekening gehouden met de kosten van de postverzending, de drukkosten, de omslagen en het lagere aantal verzonden papieren documenten”, zegt De Roo. “Toch tonen deze cijfers dat we niet blind mogen zijn voor een hele groep mensen die nog niet helemaal mee is.” De Roo wil daarom laten uitzoeken hoe Vlamingen het gebruik van de eBox ervaren en wat de moelijkheden zijn. Het parlementslid denkt daarnaast aan informatiemomenten over het ontvangen van digitale documenten, iets wat lokaal zou georganiseerd kunnen worden. Ten slotte moet het voor De Roo ook te allen tijde mogelijk blijven voor wie dit wenst om de aanslagbiljetten en andere administratieve documenten per post te blijven ontvangen. “Voor sommige mensen gaat die digitale trein te snel. Zij verkiezen een fysieke brief boven een digitaal document en dat is hun goed recht. Hierop mogen we niet besparen.”

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanslagbiljetten (AB) m.b.t. aanslagjaar 2022 die werden verstuurd van juli 2022 tot en met september 2022. Cijfers voor recentere maanden zijn nog niet beschikbaar.

Wijze van verzending AB

Aantal verzonden AB

Aantal herinneringsbrieven

% Herinnering

eBox

435.118

108.088

25%

post

663.613

  69.669

10%

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.