'Zwart kruispunt' van de Keizerpoort wordt eindelijk aangepakt

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Het kruispunt van de Keizerpoort in Gent staat al lang op de lijst van gevaarlijke punten van de Vlaamse overheid. Er gebeurden al eerder zware ongevallen met kwetsbare weggebruikers.

Begin maart raakte een dertienjarige jongen er levensgevaarlijk gewond na een aanrijding door een vrachtwagen. Drie weken later raakte, op een andere hoek van hetzelfde kruispunt, de bestuurder van een bromfiets lichtgewond bij een aanrijding door een vrachtwagen.

Op 7 maart blokkeerden 200 actievoerders het kruispunt, met de eis om het kruispunt snel conflictvrij te maken zodat auto’s, fietsers en voetgangers elkaar niet kunnen kruisen bij het oversteken, bijvoorbeeld door in aparte verkeerslichten te voorzien. Om dat te kunnen, moeten er extra palen geplaatst worden, maar volgens een onderzoek van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is daar onvoldoende plaats voor. In een mededeling benadrukte AWV dat de piste opnieuw zal worden bekeken.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) en schepen Filip Watteeuw (Groen) over de verder te nemen maatregelen.

Op 16 maart vond een overleg plaats tussen het AWV, stad Gent en de politiediensten.

Het AWV beloofde om een nieuwe analyse van het hele kruispunt te maken en zo een oplossing op lange termijn te vinden. Op korte termijn beloofde het AWV daarnaast de stopstreep vier meter te verschuiven zodat fietsers en voetgangers die aan het verkeerslicht wachten veel beter zichtbaar zijn voor vrachtwagenchauffeurs. 

Uit het antwoord van de minister blijkt dat de controle van de verkeerslichtenregeling inmiddelds is afgerond. Er wordt verwacht dat de stopstreep begin juni kan worden verschoven. Andere maatregelen om het gevaar voor kwetsbare weggebruikers te verminderen acht de minister op korte termijn niet haalbaar omdat ze fysiek niet uitvoerbaar zijn.

Ter voorbereiding van de oplossing op lange termijn gaf de minister mee dat het onderzoek naar het hele kruispunt reeds is begonnen. Het eerste plaatsbezoek van De Vlaamse Waterweg vond plaats op 7 april. Intussen zijn ook al bijkomende opmetingen uitgevoerd. Het technisch onderzoek is nog lopende.

De bevoegd schepen laat weten dat de stad op dit moment onderzoekt of en waar een verbod op vrachtverkeer in de ochtend- en avondspits kan worden ingevoerd op schoolroutes in Gent. Er bestaat nu al een Charter Werftransport in Gent, maar die is niet dwingend.

Hij gaf verder mee dat de stad op korte en lange termijn volgende maatregelen neemt om het gevaar voor kwetsbare weggebruikers aan gevaarlijke kruispunten te verminderen:

  • Kleinschalige maatregelen op korte termijn: bv. circulatiemaatregelen, belijning en paaltjes of kleine infrastructuurwerken (vb. uitstulpingen) of een combinatie binnen een wijkmobiliteitsplan
  • Structurele oplossingen op lange termijn: integrale heraanleg
  • Invoering van zones 30 (en handhaving) op plaatsen waar er te snel wordt gereden
  • Fietsinfrastructuur voor fietsers d.m.v. fietsstraten en fietszones
  • Goede en veilige oversteekbaarheid voor voetgangers
  • Initiatieven zoals een vierkantgroen op verkeerslichtengeregelde kruispunten waar ingrijpen nodig is 

Stijn De Roo: "De aanpak van gevaarlijke punten blijft een prioriteit. Er vallen nog te veel slachtoffers in het verkeer, waarbij vaak fietsers en voetgangers betrokken zijn. Zij lopen nog steeds te veel gevaar.

Als we het fietsverkeer willen aanmoedigen en promoten, is het belangrijk dat de kwetsbare weggebruikers zich op een veilige manier in het verkeer kunnen begeven. We moeten ernaar streven dat zij veilig kunnen oversteken zonder kruisend auto- of vrachtverkeer."

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.