Aantal aanmeldingen van Oekraïense vluchtelingen blijft voorlopig beperkt in Gent

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De Europese ministers bevoegd voor migratie hebben een bijzonder beschermingsstatuut uitgewerkt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Personen die uit Oekraïne komen als vluchteling moeten zich met hun identiteitsdocumenten aanmelden in het registratiecentrum in Brussel. Zij worden daar geregistreerd en krijgen een attest B26 (attest van preregistratie). Later wordt een attest van tijdelijke bescherming afgeleverd. Met dit attest kunnen zij naar de gemeente/stad gaan waar ze zullen verblijven. De gemeente/stad zal dan een verblijfskaart en de documenten afleveren die toegang geven tot de arbeidsmarkt.

De Europese ministers bevoegd voor migratie hebben een bijzonder beschermingsstatuut uitgewerkt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Personen die uit Oekraïne komen als vluchteling moeten zich met hun identiteitsdocumenten aanmelden in het registratiecentrum in Brussel. Zij worden daar geregistreerd en krijgen een attest B26 (attest van preregistratie). Later wordt een attest van tijdelijke bescherming afgeleverd. Met dit attest kunnen zij naar de gemeente/stad gaan waar ze zullen verblijven. De gemeente/stad zal dan een verblijfskaart en de documenten afleveren die toegang geven tot de arbeidsmarkt.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.