Beheerregeling wasberen nog dit jaar klaar!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over de toename van de populatie wasberen in Vlaanderen en haar aanpak daarvan.

Op meerdere plaatsen in de Noorderkempen worden er geregeld wasberen gespot. In Limburg zijn de dieren al aan een opmars bezig en de laatste jaren werden ze ook al in Oost-Vlaanderen waargenomen.

“De impact van de wasbeer kan zich op meerdere fronten manifesteren. Het is een omnivoor waarvan plantaardig voedsel en ongewervelden het hoofdaandeel uitmaken. Aanvullend worden regelmatig ook vissen, amfibieën, kleine zoogdieren en soms ook vogels gegeten.

Globaal zijn de risico’s voor de inheemse fauna beperkt, maar in specifieke gevallen kunnen er problemen rijzen. Zo zijn wasberen zeer behendig, waardoor ze ook op nesten van in bomen en boomholtes broedende vogels kunnen prederen. Ook voor soorten met nog kleine beperkte populatie op een of slechts enkele locaties kan er een impact zijn, antwoordde de minister aan De Roo.

Wasberen kunnen overlast veroorzaken doordat het cultuurvolgers zijn en zich goed kunnen handhaven in nabijheid van mensen. Overlast kan worden veroorzaakt door het doorwroeten van vuilnis, binnendringen van woningen of andere. Het zijn ook potentiële dragers van bepaalde ziekteverwekkers die kunnen worden overgedragen op de mens.

Het ANB heeft vandaag een contract met een dienstverlener om bij elke waarneming de wasbeer weg te vangen. Dit kadert in een aanpak van vroege waarneming en snelle respons, met als doelstelling de soort in Vlaanderen in te dijken en de verdere verspreiding minstens te vertragen. In vergelijking met de ons omliggende regio’s blijven de absolute cijfers in Vlaanderen laag. 

Monitoring verloopt via het Marternetwerk van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en surveillance via burgerwetenschap. Het INBO analyseert momenteel alle beschikbare verspreidingsgegevens, zodat zowel monitoring, preventie en bestrijding in de toekomst vlot kunnen blijven verlopen.

Gelet op de grote wasbeerpopulaties rond Vlaanderen, wordt rekening gehouden met toename of verdere verspreiding vanuit de regio’s waar momenteel gevestigde populaties zitten. Daarom heeft de minister haar administraties gevraagd de opmaak van de beheerregeling sneller op te starten. De beheerregeling wil men nog in de loop van 2024 klaar krijgen.

De minister zal haar collega’s in Wallonië, Zuid-Limburg, Nederland en Duitsland vragen om hetzelfde te doen. Tevens roept zij de burgers op om wasberen zeker te melden bij het ANB of het INBO.

Stijn De Roo: “Het afvangen en het bestrijden van de wasberen ligt potentieel gevoelig omwille van hun hoge aaibaarheidsfactor. Het is echter belangrijk tijdig in te grijpen, zeker omdat hun aantal stijgt.

Ik ben dan ook tevreden dat de beheerregeling in de loop van volgende maanden zal klaar zijn.

Ik vestigde ook de aandacht op sensibiliseringsacties die al in Wallonië hebben gelopen om de dieren niet aan te trekken.

De minister beloofde na te gaan of de beheerregeling compatibel is met het contract van de private firma.”

Je kan de volledige tussenkomst van Stijn lezen via deze link.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.