Bijna 10 miljoen euro voor proefproject doorstroming openbaar vervoer (KAR)

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Het rapport met de evaluatie van het proefproject ‘Verkeerslichtenbeïnvloeding door korteafstandsradio (KAR)’ is nog niet klaar, vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) van bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld).

Het proefproject ‘Verkeerslichtenbeïnvloeding door korteafstandsradio (KAR)’ is ingegaan op 4 januari 2021. De uitvoeringstermijn bedroeg 49 weken, waarna een evaluatie moest volgen. Bij positieve evaluatie volgt een uitrolfase over alle tramlijnen in heel Vlaanderen.

Ondertussen zijn alle Hermelijntrams op tramlijnen 2 en 4 uitgerust. De dataverzameling voor de analyse voor het openbaarvervoerluik is opgestart. De Lijn is verantwoordelijk voor de evaluatie van het openbaarvervoerluik. De validatie van de evaluatie is gepland tegen einde 2022/begin 2023.

De totale jaarlijkse recurrente onderhoudskosten van het KAR-systeem aan de 8 kruispunten bedragen 120 000 euro. Deze kosten bevatten het onderhoud van het centraal systeem, apparatuur voor 8 kruispunten en 67 voertuigen. De raming is reeds gekend van bij de gunning van het KAR-dossier.

De Lijn heeft voorzien om de jaarlijkse onderhoudskost van de KAR-apparatuur op de trams voor haar rekening te nemen.

De onderhoudskosten van de KAR-apparatuur op de VRI’s moeten door de verantwoordelijke wegbeheerder voorzien worden.

De totale uitgaven voor De Lijn bedragen tot heden 3,123 miljoen euro.

Voor dit proefproject heeft AWV tot op heden een uitgave gedaan van 96 000 euro. Deze middelen zijn aangewend voor de aanpassing van de lichtenregelingen op de betreffende kruispunten en het uitvoeren van de nodige ontwikkelingen aan de verkeersregelinstallaties zodat ze in staat zijn om te communiceren met de KAR kruispuntapparatuur.

Voor dit project werd er voor De Lijn 5,136 miljoen euro (excl. btw) vrijgemaakt; voor het AWV werd er 4,219 miljoen euro (incl. btw) vrijgemaakt. Het proefproject in Gent betreft de eerste fase van dit totaalproject en wordt gefinancierd vanuit het budget dat ter beschikking gesteld werd voor het totaalproject.

Stijn De Roo: “Het blijft dus nog wachten op het rapport van de verkeerskundige evaluatie van het proefproject KAR. Pas daarna zal er beslist worden of de KAR-technologie zal uitgerold worden over alle tramlijnen in Vlaanderen.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.