Blijvende aandacht voor cyberveiligheid gemeenten en steden is noodzakelijk!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg viceminister-president Bart Somers (Open Vld) over het gebruik van TikTok op de werktelefoons van het personeel van de lokale besturen.

Digitaal Vlaanderen heeft ondertussen de toegang tot TikTok geblokkeerd op de toestellen van alle overheden die gebruik maken van de gemeenschappelijke IT-dienstverlening en het netwerk van de Vlaamse overheid.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat naar aanleiding van het advies van het CCB en de initiatieven op federaal en Vlaams niveau een mailing werd verstuurd naar alle burgemeesters en algemeen directeurs van alle Vlaamse gemeenten om hen te informeren. Daarin adviseerde hij de gemeenten om het initiatief van Vlaanderen te volgen. Het is de bevoegdheid van lokale besturen om een beslissing te nemen hieromtrent.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) kreeg de opdracht om gelijkaardige communicatie-initiatieven te nemen.

Hieronder een overzicht van de projecten in het kader van het programma cyberveilige gemeenten.

Project cyberveilige gemeenten:

Om de cybermaturiteit en -weerbaarheid van lokale besturen te versterken, werd in 2020 het actieplan Cyberveilige Steden en Gemeenten opgestart, waarbij door ABB aan de VVSG een projectsubsidie is toegekend om - in samenwerking met Audit Vlaanderen en Digitaal Vlaanderen – een ondersteuningstraject uit te werken.

Cofinancieringsaanbod ICT-veiligheidsaudits:

In het kader van programma cyberveilige gemeenten voorziet ABB i.s.m. Audit Vlaanderen financiële ondersteuning voor lokale besturen om de informatiebeveiliging te controleren en verbeteren. Lokale besturen kunnen via de raamovereenkomst van Audit Vlaanderen auditdiensten bestellen en een aanvraag voor cofinanciering indienen. Voor een basisaudit wordt 2/3de van de kostprijs door de Vlaamse overheid gefinancierd. Voor aanvullende auditdiensten wordt 1/2de van de kostprijs gefinancierd.

Richtlijnen camerabeveiliging:

Om lokale besturen verder te ondersteunen in het verminderen van veiligheidsrisico’s, werd het initiatief genomen om een beleidsrichtlijn te laten ontwikkelen m.b.t. camerasystemen. De richtlijn moet dienen ter ondersteuning bij het aankopen, installeren en onderhouden van camerasystemen en stelt technische en organisatorische maatregelen voor die lokale besturen kunnen nemen. Het instrument zal worden ondergebracht in de bestaande toolkit cyberveiligheid.

Cyber Response Team:

Hiermee wordt expertise gebundeld en wordt een gecoördineerde dienstverlening geboden voor lokale besturen die in aanraking komen met cyberincidenten. De ondersteuning van het CRT is gefocust op preventie, remediëring en herstel van cyberincidenten. In de eerste plaats verzamelt het CRT beschikbare informatie van o.a. het CCB en inlichtingendiensten en adviseert het lokale besturen. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende ledenorganisaties, zoals VVSG, VERA, V-ICT-OR. Daarnaast biedt het CRT ondersteuning aan geïmpacteerde lokale besturen bij de opstart van een cyber response plan.

CloudOps voor lokale besturen:

Om lokale besturen te ondersteunen bij het beheersen en verbeteren van hun bedrijfscontinuïteit na een cyberincident, werd een proefproject CloudOps voor lokale besturen gestart, in samenwerking met Digitaal Vlaanderen. Het doel van het project is het ondersteuningsaanbod 'cloud landingzone' voorbereiden en testen, zodat lokale besturen eenvoudig en snel in een cloudomgeving kunnen inschakelen bij een cyberincident. Hiermee kunnen getroffen lokale besturen hun dienstverlening in een veilige omgeving verderzetten.

Om lokale besturen te ondersteunen bij het identificeren van de ICT-risico's binnen hun organisatie, werd het initiatief genomen om een zelfevaluatietool te ontwikkelen, in samenwerking met ABB en Audit Vlaanderen. Hiermee kunnen lokale besturen, aan de hand van een toegankelijke vragenlijst een beter zicht krijgen op de huidige ICT-risico's binnen hun organisatie. De tool wordt nog deze zomer ter beschikking gesteld.

Stijn De Roo: Blijvende aandacht en voor cyberveiligheid gemeenten en steden is noodzakelijk!

Cyberveilige digitale dienstverlening is belangrijk voor lokale besturen. Het is vanzelfsprekend dat zij daarvoor kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid.”

Overzicht van de lokale besturen die gebruik hebben gemaakt van het traject ethisch hacken en/ het cofincieringsaanbod voor ICT-audits in de periode 2020-2022 vind je hier.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.