De Lijn - investeringen elektrificatie busvloot

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Volksvertegenwoordiger Stijn De Roo informeerde naar de verdeling van het gereserveerde bedrag van 12.366.000 euro over de acht stelplaatsen en naar de timing voor de plaatsing van de 295 laadpalen in tien stelplaatsen.

De minister antwoordde dat de gereserveerde en geraamde budgetten van het GIP 2023 voor de laadpalen een geraamde inschatting zijn op basis van de plaatsing van een globaal aantal van 295 laadpalen (niet gekoppeld aan een specifieke stelplaats). De aanbesteding voor deze laadpalen is nog lopende en werd nog niet gegund. (Op basis van de effectieve kostprijs en de nog lopende studies kan het definitief aantal te bestellen laadpalen in 2023 nog variëren.)

De in het onderstaande overzicht opgenomen aantal laadpalen per stelplaats is een combinatie van de laadinfrastructuur van reeds toegekende contracten uit vorige GIP’s en op basis van nog te gunnen contracten onder het GIP 2023 voor een geraamd aantal van 295 laadpalen.

Voor een aantal stelplaatsen zijn de studies nog lopende over het uiteindelijk aantal laadpalen dat in 2023 zal besteld en geplaatst worden en kan het aantal nog variëren (indicatief aantal).

Tabel 1 toont het overzicht van het geraamde gereserveerde bedrag voor de Fluvius-aansluitingen per stelplaats en de voorziene timing na uitvoering van de werken.

Tabel 2 toont het overzicht van de voorziene plaatsing van het aantal laadpalen in de tijdsperiode 2023 - 2025 in de 10 vermelde stelplaatsen en de voorziene afronding van de werken voor de plaatsing van de laadpalen

Tabel 1: geraamde gereserveerde bedrag Fluvius-aansluitingen per stelplaats en voorziene timing

Stelplaats

Kostprijs

Timing (operationeel)

Broechem

  100.000

2025

Brugge

  366.000

2024

Hasselt

  100.000

2024

Leuven

1.000.000

2025

Tielt-Wingene

  100.000

2025

Turnhout

  500.000

2025

Vaartkaai

  100.000

2025

Zomergem

  100.000

2024

Tabel 2: voorziene plaatsing aantal laadpalen 2023 – 2025 per stelplaats en de voorziene timing voor de plaatsing van de laadpalen

Stelplaats

2023

2024

2025

Genk

50

 

 

Broechem (1)

 

 

 25

Brugge

 7

 

 

Hasselt

 

61

 

Leuven-Noord (1)

 

 

104

Tielt-Winge

 

33

 

Turnhout(1)

 

48

 

Antwerpen Vaartkaai(1)

 

45

 

Zomergem

 

20

 

Deurne

 

48

 

Stijn De Roo: “Belangrijke investeringen om de elektrificatie van de busvloot te versnellen. De vergroening van de busvloot, de ombouw van de stelplaatsen en de nodige laadinfrastructuur maken deel uit van het gefaseerd implementatieplan van De Lijn dat voorziet in een volledig emissievrij openbaar vervoer tegen 2035. 

De elektrificatie van de busvloot is belangrijke stap richting het behalen van de klimaatdoelstellingen.”

Copyright afbeelding: De Lijn

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.