Ongevallen aan spoorwegbrug Spesbroekstraat: nood aan tijdelijke constructie

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De afgelopen maanden waren er verschillende ongevallen aan de spoorwegonderdoorgang in de Spesbroekstraat in Wondelgem. De hoogte voor doorrijdende voertuigen is op die plaats beperkt tot 2,20 meter. Ondanks de duidelijke signalisatie, zijn er de laatste weken méér aanrijdingen te noteren. 

De omleidingen door de werken aan de Evergemsesteenweg hebben daar wellicht een belangrijk aandeel in.

Begin augustus werd het probleem opgepikt door de pers. De bevoegde schepen gaf in de pers aan bereid te zijn om met spoorwegbeheerder Infrabel, de eigenaar van de brug, te kijken wat mogelijk is om dergelijke incidenten te vermijden. 

Daarnaast liet de schepen optekenen: “Zelfs met een hoogteportaal zullen er nog steeds onoplettende bestuurders zijn. Wie twijfelt, stopt best even om snel te controleren. Dat duurt maar een paar seconden.”

De brug blijkt tot op heden bestand tegen de veelvuldige aanrijdingen, maar wanneer daar problemen zouden optreden, zou dit het spoorverkeer in de buurt drastisch kunnen ontregelen.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen in de commissie Mobiliteit van 12 september:

  1. Wat is de stand van zaken van de gesprekken tussen Infrabel en de Stad Gent? Wat is de houding van Infrabel in dit dossier?
  2. Op welke manier wil de schepen de chauffeurs extra sensibiliseren tijdens de omleidingen in Wondelgem? 
  3. Zijn/Is Infrabel en/of de stad bereid om een hoogteportaal te voorzien in de Spesbroekstraat? 
  • Zo ja, gaat het over een tijdelijk of definitieve oplossing? Wat is de timing?
  • Zo nee, waarom niet?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Er is nog geen formeel overleg geweest met Infrabel. Informeel weten we echter dat Infrabel naar de stad kijkt.

We merken inderdaad dat er meer aanrijdingen zijn sinds de werken in de buurt. De omleiding loopt echter niet via de Spesbroekstraat.

Chauffeurs moeten de omleidingsroutes volgen en niet blindelings hun GPS. En als ze hun GPS volgen moeten ze ook nog wel naar de signalisatie kijken op hun door de GPS-aangegeven route…

De hoogtebeperking staat maar liefst 3 (!) keer aangegeven: 2 keer langs de weg voor men aan de brug komt en 1 keer op de brug zelf. Je kan ook gewoon zien dat dit een erg lage onderdoorgang is.

Je kan niet echt zeggen dat dit niet voldoende is gesignaleerd. Daar dit een vrij verkeersluwe straat is, kunnen chauffeurs hier ook rechtsomkeer maken als ze merken dat hun voertuig te hoog is voor de onderdoorgang.

De ervaring leert, in binnen- en buitenland, dat zelfs met hoogtedetectie, signalisatieborden én andere toeters en bellen mensen blijven tegen bruggen rijden. Volgens de gedragswetenschappers zijn daarvoor twee redenen: 1. Mensen rijden op gewoonte (en volgen dezelfde route als altijd, ook met die camionette van Weba), en 2. Mensen doen aan zelfoverschatting (“het zal wel lukken…”).

Het aanbrengen van markeringen (rood/wit) op de onderkant van de brug of een hoogteportaal zal niet voorkomen dat niet aandachtige chauffeurs hier tegen rijden.

De signalisatie is voldoende, mensen moeten opletten en er moet op worden gehandhaafd."

Stijn De Roo: "De signalisatie is duidelijk, daarover geen discussie. Bovendien is er een individuele verantwoordelijkheid van elke bestuurder die zich daar begeeft. Echter, we merken dat er ook dan herhaaldelijk aanrijdingen zijn. 

Deze concrete case roept een algemene beleidsvraag op: "Wat is de kerntaak van de overheid als we vaststellen dat de problemen aanhouden?" Zijn we bereid om samen met de andere bevoegde overheden stappen te ondernemen om erger te voorkomen?" 

Volgens mij kan een tijdelijke constructie – gedurende de werf van de Evergemsesteenweg – een oplossing bieden. Die kan vooral de kritieke infrastructuur van de spoorweg beschermen.

Er zou een fatale aanrijding kunnen gebeuren die bovendien het spoorverkeer volledig in de war kan sturen. Die nalatigheid vanuit de overheid moeten we vermijden."

De volledige tussenkomst van fractievoorzitter De Roo kan je hier (her)bekijken.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.