Deputatie weigert vergunning voor woningen in tuin Liberteyt

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (sogent) diende op 11 januari 2022 een aanvraag in voor een omgevingsvergunning om aan de hoek van de Sint-Sebastiaanstraat en de Vroonstalledries in Wondelgem een perceel af te splitsen en een meersgezinswoning op te richten.

Het project werd lokaal bekend door de spandoek "geen woonblok in onze tuin" aan de toegangspoort van de Liberteyt.

Het zorgde voor heel wat ongenoegen bij de bewoners van het woonzorgcentrum en bij inwoners van Wondelgem, die hun bezwaren hebben geuit, onder meer tijdens het openbaar onderzoek. 

Na het verlenen van de vergunning onder voorwaarden op 21 april 2022, werd beroep aangetekend tegen die beslissing bij de deputatie. Zij deed een uitspraak binnen de voorziene termijn die liep tot 20 oktober 2022.

Fractievoorzitter Stijn De Roo vroeg in de gemeenteraad wat de uitspraak betekent voor de toekomst van dit project.

De schepen antwoordde: "We hebben eind vorige week kennis genomen van het feit dat de deputatie op 13 oktober de vergunningsaanvraag voor aanvraag in beroep heeft geweigerd. Wat we wel al weten is dat de provinciaal ambetenaar het wel zou vergund hebben, al dan niet onder voorwaarden. De deputatie heeft met z'n weigering dus afgeweken van het advies van de provinciaal ambtenaar.

U zal begrijpen dat aangezien wij letterlijk eind vorige week kennis hebben genomen van de beslissing van de deputatie, dat wij  natuurlijk nog geen uitspraak kunnen doen wat wij hier vervolgens mee kunnen doen.

Wat wij wel kunnen meegeven is dat sogent het project al losgekoppeld heeft van het ander deelproject. Want u weet dat wij twee locaties svk-woningen wilden bouwen. Namelijk ook nog een locatie in Gentbrugge. Dat is het enige wat ik op deze korte termijn hierop kan zeggen."

Stijn De Roo: "Ik heb zelf vastgesteld dat het actiecomité tijdens de beroepsprocedure steeds meer aansluiting vond bij inwoners van Wondelgem. Wondelgemnaars zijn trots op "hun Dries" van 3,5 ha groen rondom de kerk. Ouderen die in De Liberteyt wonen en zeker zij die getogen inwoners zijn, kijken er graag op uit en willen dat ook blijven doen.

Het draagvlak voor het project ontbreekt. Ik dring aan om alternatieven te bekijken die tegemoet komen aan de vraag naar sociale woningen voor grote gezinnen."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.