Digimeter – nood aan digitale vaardigheden

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Jo Brouns over de resultaten van de imec digimeter 2022.

De Digimeter van het Interuniversitair Micro-elektronicacentrum (imec) peilt jaarlijks naar de digitale gewoontes van de Vlaming.

Vlak na de coronacrisis stelde de meter een versnelde digitalisering en een verhoogd techno-optimisme vast bij de Vlaming. Er is nog steeds een ruime meerderheid van 71 procent overtuigd dat technologie ons leven makkelijker en comfortabeler maakt.

Die trend keert wat in 2022. Onder meer de bezorgdheden rond smartphone-afhankelijkheid, fake news en privacy groeien. De opflakkering van het techno-optimisme na corona is dus wat bekoeld, met 10 procentpunten minder sinds de vorige Digimeter.

In zijn antwoord stelde de minister dat elke nieuwe technologie gepaard gaat met opportuniteiten en met uitdagingen. Deze uitdagingen komen recent meer naar voren in de media en de Vlamingen ondervinden ze aan den lijve. Zo is er phishing, een gebrek aan privacy, sociale beïnvloeding op basis van massaal gegenereerde data, het verharden en polarisatie van de maatschappij online.

Vanuit Vlaanderen worden op enkele kritieke punten investeringen gedaan om aan oplossingen te werken voor enkele van deze nieuwe fenomenen en problemen,  bijvoorbeeld met de investering in SolidLab Vlaanderen uit middelen van het programma Vlaamse Veerkracht of door nieuwe cybersecuritytoepassingen te ontwikkelen binnen het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity.

Er worden verschillende initiatieven genomen om de digitalisering ook meer inclusief te laten verlopen. Zo zijn er 54 digibanken opgericht die het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen moeten verkleinen. De Digimeter leert ons dat connectiviteit en toegang een kleiner probleem zijn geworden, maar dat neemt niet weg dat het toch wel een belangrijk aandachtspunt blijft.

Voor ondernemingen werd een leidraad ‘mensgericht digitaliseren’ ontwikkeld, vanuit lessen en ervaringen uit een aantal projectoproepen die het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) samen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) de afgelopen jaren gelanceerd hebben.

Digitalisering heeft heel wat voordelen inzake efficiëntie en productiviteit, maar er zijn de uitdagingen, onder andere inzake veiligheid. Technologie moet, wat minister Brouns betreft, hand in hand gaan met waarden, normen en regels. Hij is voorstander van het regelgevende kader dat Europa schept inzake digitalisering, of het nu gaat over AI of privacy. Digitalisering kán een oplossing bieden op vele vlakken, maar moet hand in hand gaan met de nodige expertise en met aandacht voor veiligheid en ethische normen.

Digitalisering is een van de centrale thema’s in de vernieuwde STEM-activiteiten (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

In het traject ‘Digitale School’, dat gekoppeld is aan de beleidsagenda rond AI en cybersecurity werd het afgelopen jaar ingezet op het ondersteunen van scholen en leerkrachten om net die digitale vaardigheden te versterken.

Het is belangrijk om blijvend in te zetten op opleidingen binnen de pijler flankerend beleid van de Vlaamse beleidsplannen AI en Cybersecurity, respectievelijk binnen die bestaande programma’s.

De bedoeling van Flanders Technology & Innovation (FTI) is enerzijds om in te spelen op de oplossingen die nodig zijn om digitalisering een maximale positieve impact te laten genereren en anderzijds om aan de burger en de buitenwereld te tonen welke rol we daar in Vlaanderen al in spelen.

Het is immers duidelijk dat Vlaanderen bij de absolute top behoort als het gaat over innovatie en alles daarrond, onderzoek en ontwikkeling. Vlaanderen is vandaag de beste leerling in de Europese klas als het gaat over inzet rond onderzoek en ontwikkeling: 3,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Het Europees programma ‘RISE in Europe’ (Research, innovation and science expert group) en het digitale Europese programma, zouden de digitale technologie in onze economie naar een nog hoger niveau moeten kunnen leiden.

Het is voor de minister één van de uitdagingen dat FTI niet beperkt blijft tot een kleine nicheclub, maar wel het veld zo breed mogelijk te bereiken en via FTI het vertrouwen van de Vlaming in digitalisering te versterken.

Stijn De Roo: “Het is positief dat er op heel wat domeinen wordt ingezet op digitalisering, zoals via digibanken, dicht bij de mensen en bij onze lokale besturen.

Digitale vaardigheden moeten breed aanwezig zijn in onze samenleving, om Vlaanderen op de kaart kunnen blijven zetten als een topregio binnen Europa.”

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.