Directe toegangsweg Bloemekenswijk naar parkeertoren Getouw wordt onderzocht

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Begin juli is de nieuwe parkeertoren “Het Getouw” in de Bloemekenswijk officieel geopend. Maar van de bijna 500 plaatsen is er vaak géén enkele ingenomen. De parkeerdruk in de Bloemekenswijk is zeer hoog en de buurtbewoners zijn vragende partij om de parkeertoren beter te benutten als buurtparking.

Als antwoord op een eerdere schriftelijke vraag van Stijn liet schepen Watteeuw weten dat het een expliciete keuze was om geen rechtstreekse verbinding te voorzien van de Bloemekenswijk tot de parking om op die manier sluipverkeer te vermijden.

Een mogelijke oplossing hiervoor zou zijn om een slagboom te plaatsen aan de doorsteek. Zo kunnen buurtbewoners die een abonnement in de parkeertoren hebben via een badge of code de rechtstreekse doorgang gebruiken i.p.v. telkens enkele kilometers te moeten omrijden.

Door een rechtstreekse verbinding te voorzien naar de Bloemekenswijk zal de parkeertoren veel frequenter gebruikt worden door de buurtbewoners en zal de parkeerdruk in de wijk afnemen. De slagboom zorgt ervoor dat sluipverkeer wordt vermeden.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen tijdens de gemeenteraadscommissie van 4 oktober 2022:

  1. Op welke manier wil de schepen de parking méér tot een parking voor de buurt maken?
  2. Hoe staat de schepen tegenover de suggestie van de buurt om de doorgang te voorzien van een slagboom voor wie een abonnement heeft en een technologische oplossing te voorzien, zodat deze toegang tot de parking geen sluipweg wordt?
  3. Hoe staat de schepen tegenover de suggestie om de parking méér visibiliteit te geven in de buurt, bijvoorbeeld voor bezoekers, via signalisatie in het straatbeeld?

Schepen Watteeuw:

"Het klopt dat Pgetouw nog niet intensief wordt gebruikt. Ervaring leert dat het een 2-tal jaar duurt voor een parking zijn normale bezettingsniveau haalt. Maar het is momenteel inderdaad wel heel erg rustig. Gisteren & vandaag stonden er slechts een 7-tal wagens geparkeerd. We verwachten wel dat er, met de nieuwe parkeertarieven die gisteren zijn ingegaan, verandering in zal komen. Naast de vaste signalisatie, die de parking aangeeft vanaf de Nieuwe Vaart, zal er ook bijkomende signalisatie worden voorzien.

Zoals u weet verloopt de toegang tot de site Getouw via de Nieuwe Vaart. De reden om geen directe toegang te voorzien vanuit de Bloemekenswijk naar de site, is om de Bloemekenswijk te ontlasten van sluipverkeer. Dit betekent uiteraard dat bewoners uit de Bloemekenswijk ook moeten rondrijden om Pgetouw te bereiken. Die omrijafstand is behoorlijk. Ik begrijp dus zeker de vraag om een kortere verbinding te voorzien voor bewoners met een abonnement.

Het mobiliteitsbedrijf is hiervoor een aantal zaken in kaart aan het brengen zoals: technische mogelijkheden, extra kosten, juridische aspecten (privatisering publiek domein) en de impact op verkeersveiligheid voor actieve weggebuikers.

De grootste barrière echter is de haalbaarheid in functie van de voorwaarden gesteld in het RUP Groen. Zoals u vast weet wordt op de site het Bloemekespark gerealiseerd. Een dichtbebouwde en dicht bewoonde wijk, dat de Bloemekenswijk toch echt wel is, heeft ook veel nood aan bijkomend groen. Een bijkomende toegangsweg naar de parking mag m.i. geen afbreuk doen aan het park.

U ziet, ik heb wel degelijk begrip voor voor de verzuchtingen van de bewoners. Een directere toegangsweg kan eventueel, maar niet tenkoste van het Bloemekenspark dus daar zal nog wat studiewerk voor nodig zijn dus ik hoop dat we daar op korte termijn met een oplossing kunnen komen."

Het volledige fragment kan je hier (her)bekijken.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.