Dynamische verkeerslichten kunnen de verkeersveiligheid verhogen !

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Over heel Vlaanderen worden de fietssnelwegen verder uitgebouwd. Door een vlotte en veilige verbinding met de fiets te voorzien tussen de steden, zal er vaker gekozen worden om de auto thuis te laten en zich met de fiets te verplaatsen. Om de veiligheid van de fietsers nog groter te maken, hebben verschillende gemeentebesturen in Vlaams-Brabant ervoor gekozen om oversteken van fietssnelwegen verkeersveiliger te maken, sommige kruispunten worden daarom voorzien van dynamische verkeerslichten. Zij zullen het verkeer monitoren en maximaal voorrang geven aan de fietsers.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover enkele vragen aan de bevoegd schepen:

 1. Hoe staat de schepen tegenover het idee om dynamische verkeerslichten in te zetten op gevaarlijke oversteken van fietssnelwegen in onze stad? Wat zijn volgens de schepen de voor- en nadelen?
 2. Overweegt de schepen om ook in Gent dynamische verkeerslichten te installeren op kruispunten van fietssnelwegen? (a) Zo ja, aan welke locaties wordt er dan gedacht en wat is de timing hiervoor? (b) Zo ja, komt er studiewerk om de gewenste locaties te selecteren? Wat is de timing hiervoor?
 3. Voorziet de schepen ook andere maatregelen om de oversteken aan fietssnelwegen verkeersveiliger te maken? Zo ja, graag een overzicht wat gerealiseerd kan worden op korte en lange termijn.

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Dynamische verkeerslichten zijn een mogelijke maatregel om verkeersveiligheid te verhogen op een meer comfortabelere manier dan een klassiek lichtengeregeld kruispunt of nog erger: lichten met drukknoppen. Maar voor de doorstroming voor de fietssnelweg zijn ze niet altijd interessant.  Vooral op drukke fietsassen geeft een dynamische regeling maar een beperkte meerwaarde: het licht kan immers niet de hele tijd op groen blijven staan. Dit is dus een afweging die gemaakt moet worden.

We verkiezen vaak een goed en veilig ingericht voorrangsgeregeld kruispunt boven een verkeerslichtengeregeld kruispunt.

Verkeerslichtengeregelde kruispunten brengen ook een hogere kostprijs met zich mee. Deze hebben een veel hogere investerings- en onderhoudskost dan een gelijkgronds veilig aangelegd voorrangsgeregelde kruising.

Het plaatsen van verkeerslichten wordt zeker overwogen wanneer dit de veiligheid ten goede komt. We trachten steevast om fietsoversteken op fietssnelwegen comfortabel en veilig in te richten, en indien dit veilig kan op zo’n manier dat fietsers in de voorrang zitten. Indien dit niet veilig kan, geniet een ongelijkvloerse kruising de voorkeur. Enkel wanneer dit niet mogelijk is op de korte of middellange termijn, kijken we of verkeerslichten wenselijk zijn. We maken die afweging ook bij fietssnelwegen en de oversteken van fietssnelwegen die in studie zitten.

Er zijn momenteel verschillende projecten lopende om de oversteken aan fietssnelwegen verkeersveiliger te maken. Drie vrij recente verwezenlijkingen hierin zijn de herinrichting van het kruispunt van de Motorstraat met de Farmanstraat en Singel, de oversteek van het Westerringspoor aan de Morekstraat in het kader van de herinrichting van de Hakkeneistraat, en de realisatie van de fietsonderdoorgang aan de Drongensesteenweg.

Andere projecten die hierbij concreet lopend zijn:

 • De oversteek van de F40 ter hoogte van de Forelstraat zal veiliger worden door het inrichten van enkelrichtingsverkeer in de Forelstraat in het kader van het wijkmobiliteitsplan Dampoort – Oud-Gentbrugge
 • Herinrichting kruispunt Westerringspoor x Mimosastraat waarbij de fietssnelweg in de voorrang wordt gestoken naar analogie met de kruispunten aan Morekstraat en Westergemstraat
 • Bouw Watersportbaanbrug met een fiets -en voetgangersoversteek over de Noorderlaan en Zuiderlaan waarbij fietsers in de voorrang komen te zitten.

 Daarnaast zitten er nog verschillende projecten in de onderzoeksfase of worden deze op KT nog opgestart:

 • Fietsoversteek Westerringspoor met N9 (opgenomen in de heraanleg van de N9 door AWV)
 • Fietsoversteek Westerringspoor thv de Brugsesteenweg.

 Tenslotte zitten er in tal van projecten rond fietssnelwegen ook kruispunten vervat, hieronder een niet-limitatief overzicht:

 • Tracé-onderzoek rond de F2
 • Tracé-onderzoek F42
 • Ontwerp F6, o.m. ter hoogte van de Holisstraat
 • Omvorming van de Toemaattragel tot fietspad als deel van de heraanleg van de cluster Noendries (concreet gepland)
 • Heraanleg A. Braeckmanlaan (F4)
 • Herbekijken oversteekbewegingen N60 en Zwijnaardsesteenweg ifv optimalisatie fietssnelweg F45 in de Pintelaan."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.