Evolutie van de parkeerdruk in Gent

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In verschillende wijken en deelgemeenten van Gent is de parkeerdruk de afgelopen jaren toegenomen. Verschillende buurtbewoners geven aan dat het steeds moeilijker wordt om ’s avonds een parkeerplaats in hun wijk te vinden. Vooral de straten die gelegen zijn vlakbij een betalende zone merken een stijging van de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen.

Fractievoorzitter Stijn De Roo ondervroeg de bevoegd schepen via een schriftelijke vraag naar de verklaringen.

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Over het algemeen is de parkeervraag dynamisch en hangt samen met de levenscyclus van een gezin. Een twee-ouder gezin met thuiswonende volwassen kinderen kan bv. dubbel zoveel auto's bezitten dan een twee-ouder gezin met twee minderjarige kinderen.

Onderstaande afbeelding illustreert de klassieke evolutie van het autobezit gedurende de levenscyclus van een gezin. In sommige wijken zijn de huishoudens redelijk homogeen samengesteld waardoor de evolutie van dit autobezit  gelijklopend is en dit cumulatief een grote impact kan hebben voor de parkeerdruk in een buurt of wijk. Het zijn dus niet noodzakelijk altijd externe factoren die aan de basis liggen van een veranderende en waargenomen parkeerdruk. Als stad doen we heel wat inspanningen om een alternatief te bieden voor deze klassieke evolutie. Zoals u weet neemt de openbare ruimte, in tegenstelling tot het aantal mensen/auto’s, niet toe. Als we Gent bereikbaar en leefbaar willen houden kunnen we niet anders dan dat klassieke patroon te doorbreken."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.