Gevolgen wasserij-arrest voor lokale besturen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over de gevolgen voor lokale besturen van het arrest van 6 oktober 2022 met nummer RvVb-A-2223-0108 waarin de Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt dat een college van burgemeester en schepenen niet langer mag beslissen over eigen, gemeentelijke projecten wanneer die project-MER screeningsplichtig (MER:milieueffectrapport) zijn. Dat volgt volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen uit de Europese Project-MER-Richtlijn en het ‘no conflict of interest’-principe.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister: “De richtlijnconforme interpretatie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) heeft tot gevolg dat zowel projecten met MER als projecten met loutere screeningsnota die van de gemeente uitgaan of deputatie respectievelijk door de deputatie dan wel de Vlaamse Regering zouden worden behandeld.

Ik heb aan mijn administratie gevraagd om een duidelijke communicatie op te stellen en te versturen naar de lokale besturen. Hierbij krijgen de lokale besturen de raad artikel 15/1 OVD toe te passen conform de richtlijnconforme lezing van de RvVb.”

Stijn De Roo: “Dit arrest heeft niet alleen belangrijke impact op dossiers van de stad Gent, maar ook op dossiers van de aan de lokale besturen verbonden rechtspersonen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen treedt op die manier steeds meer op als een beleidsmaker. Dat is een evolutie die we goed in de gaten moeten houden. Het is nu afwachten wat de uitspraak van het beroep bij het Hof van Cassatie brengt.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.