Heraanleg Westergemstraat in functie van zone 30

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In verschillende deelgemeenten en wijken worden er sinds 2018 geleidelijk aan zone 30's uitgerold. Recent werd een deel van de Westergemstraat heraangelegd.

Waar men vroeger langs beide kanten van de straat kon parkeren, werd er nu gekozen voor afwisselend parkeren langs één zijde van de straat. De asverschuiving zou daarbij een snelheidsremmend effect moeten creëren. Met geparkeerde wagens aan één kant van de rijbaan is de straat nu wel breed genoeg om tegenliggende wagens elkaar te laten kruisen zonder dat een snelheidsmatiging nodig is. Op momenten met weinig verkeer nodigt dit mogelijks uit tot hogere snelheden.

Gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v) vroeg bevoegd schepen Filip Watteeuw naar de infrastructurele herinrichting van straten in teken van de invoering van zone 30, met als specifieke voorbeeld de Westergemstraat in Wondelgem.

Schepen Filip Watteeuw: “Het is zo dat het vastleggen van robuuste contouren van een weginrichting bij een snelheidsplan een belangrijke uitdaging is. Dit betekent dat het geldende snelheidsregime altijd een belangrijke insteek is bij een integrale heraanleg of bij het formuleren van tijdelijke maatregelen. Bij de analyse van straten worden dan telkens de verschillende inrichtingsopties afgewogen. Het kan gaan over punctuele ingrepen, een integrale aanpak van de straat of een beperkt aantal circulatiemaatregelen.

Recente realisaties (2023) in Gent met punctuele snelheidsremming zijn Buitensingel, Jan Delvinlaan, Schuurstraat, kruispunt Gentstraat /Eikstraat, Noorderlaan, Paradijskouter en Pacificatielaan. Voorbeelden van realisaties waarbij de hele straat werd aangepakt, zijn Voordries (zone 30), Land Van Rodelaan (zone 50) en Westergemstraat (zone 30). Wat de Westergemstraat betreft: de aanleiding van de herinrichting was hier in eerste instantie de vernieuwing van de toplaag. De inrichting van de Westergemstraat is op deze van de Voordries gebaseerd. Beide straten vertonen immers belangrijke gelijkenissen, zoals een brede rijloper, een geringe parkeerdruk en een residentiële bebouwing. Voorts is er aan de zijde van de Botestraat een heel erg smalle rijbaan wanneer er aan beide straatzijden wordt geparkeerd. Dit is niet comfortabel voor fietsers en creëert ook een verkeersonveilige situatie. De eigenlijke rijbaan wordt in de Westergemstraat daarom tot het profiel voor zone 30 teruggebracht en knoopt nu aan bij de maatvoering, die in het recent heraangelegde middendeel werd gevolgd. Het rechtlijnige wegbeeld wordt onderbroken door middel van asverschuivingen door parkeren regelmatig te wisselen (elke 75-100m) met een vast obstakel in de rijrichting om dit een permanent karakter te geven. Alle maatregelen werden op vlak van veiligheid en effectiviteit geëvalueerd.”

 

Stijn De Roo: “De maatregelen in de Westergemstraat zijn nagekeken op effectiviteit en voldoen aan alle voorwaarden, maar buurtbewoners geven mij aan dat er nu sneller wordt gereden in hun straat. Het is belangrijk om met die feedback aan de slag te gaan. Bij de herinrichting van een straat is het afdwingen van een snelheid de beste manier om een snelheidsregime ingang te laten vinden.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.