Investeren in fietsinfrastructuur moet belangrijke prioriteit blijven

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De Vlaamse overheid en de provincies hebben in september 2006 het Fietsfonds opgericht.

Via dit fonds stelt de Vlaamse overheid middelen ter beschikking voor de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). Dat is een fietsroutenetwerk waardoor belangrijke gemeentelijke of stedelijke kernen en attractiepolen met elkaar verbonden worden.

Het subsidieproject is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies om bovenlokale functionele fietsroutes te ondersteunen. Steden of gemeenten kunnen dan een subsidie tot 100% krijgen op fietsroutes die betrekking hebben op functionele verplaatsingen. Dat zijn verplaatsingen naar het werk, de school, de winkel etc. De subsidie is dus niet van toepassing op fietsen als ontspanning.

Investeren in fietsinfrastructuur is een belangrijke prioriteit van deze Vlaamse Regering. Tegen het einde van de legislatuur was een verdubbeling vooropgesteld voor de fietsinvesteringen naar 300 miljoen euro. Door de relancemaatregelen zou dit versneld naar 335 miljoen euro per jaar gaan.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo informeerde bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) naar de investeringen die gebeurden vanuit het Fietsfonds sinds de oprichting.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat sinds de oprichting van het Fietsfonds in 2006 tot en met 2020 vanuit Vlaanderen 78.074.658,4 euro geïnvesteerd werd in fietsinfrastructuur in het kader van het fietsfonds. Daarvan werd 13.306.433,29 euro (17,04%) geïnvesteerd in Oost-Vlaamse fietsinfrastructuur.

Het ontwerp GIP 2022 is in voorbereiding. Dit zou eind oktober finaal zijn als de begroting wordt ingediend. In november mag het doorkijk GIP 2023-2024 verwacht worden.

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering werd een groeipad voor fietsinvesteringen voorzien waarbij vooropgesteld werd dat er tegen het einde van de legislatuur jaarlijks 300 miljoen euro in fietsinfrastructuur zal worden geïnvesteerd. Door de beschikbare relancemiddelen zal deze doelstelling reeds in 2021 behaald worden. In het GIP 2021 werd voor meer dan 350 miljoen euro fietsvoorzieningen voorzien.

Stijn De Roo: ”Investeren in fietsinfrastructuur moet een belangrijke prioriteit blijven van de Vlaamse Regering. Zeker als men het woon-werkverkeer en schoolverkeer per fiets wil stimuleren is veilige fietsinfrastructuur een must!

Het is uitkijken naar het investeringsprogramma 2022 met het overzicht van de geplande investeringen.”

Nieuws

Buurtinvulling polyvalente zaal De Wal - Wondelgem

Op 1 januari 2017 nam de vzw Kompas de exploitatie van de stedelijke instelling De Wal over. Om de continuïteit van de werking van het dagcentrum te garanderen werd een erfpachtovereenkomst opgemaakt die werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016.

Smakelijke brunch bij cd&v Wortegem-Petegem !

Smakelijke brunch bij cd&v Wortegem-Petegem !

Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - site Libertyt - Wondelgem

Op 13 oktober 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning geweigerd voor het sociale woningbouwproject op de site van WZC De Libertyt. In haar arrest van 11 januari 2024 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van sogent en Stad Gent tegen deze weigering verworpen.