Meer dan 2000 straatbomen geplant in Gent op 10 jaar tijd !

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Bomen maken een belangrijk deel uit van onze groeninfrastructuur, de straatbomen vormen daarin een belangrijke categorie. De bomen bieden verschillende voordelen, ze leveren schaduw en zorgen voor verkoeling, ze zorgen voor de opvang van fijn stof en het ter plaatse houden van neerslagwater.

Straatbomen kunnen ook een typerend karakter aan een straat of buurt geven. Ze hebben vaak een historische betekenis en een grote impact op het stadslandschap. Zeker in gebieden die de afgelopen decennia verder verstedelijkt zijn, is de nood aan een aangepaste vergroening in de straten het hoogst.

De aanplanting van nieuwe bomen wordt het vaakst gekoppeld aan de heraanleg van straten.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde enkele schriftelijke vragen over straatbomen in Gent aan schepen De Bruykcer. De integrale vragen en antwoorden kan je hieronder lezen:

Wat is de huidige procedure of het afwegingskader bij de heraanleg van straten om meer groen te voorzien?

"Het uitgangspunt is minimale verharding (alleen functionele verharding) en zo veel mogelijk groen te voorzien bij een herinrichting van straten. Waar mogelijk voorzien we daarbij ook de aanplant van bomen (rekening houdende met wetgeving, kabels en leidingen, e.d..)"

Kunnen burgers zelf ook nog steeds stappen zetten om hun straat te voorzien van straatbomen? Wat is de procedure hiervoor?

"Bewoners kunnen altijd vragen aan de Groendienst om bomen in de straat te planten. Dan gaan we de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Indien het haalbaar is om bomen te planten, kan de Groendienst dit vervolgens in een van de komende plantseizoenen voorzien.

In het bomenplan van de Stad Gent is opgenomen dat er geen bomen worden geplant indien er riolering in de bermen aanwezig is. Daarnaast zijn er soms locatie-specifieke richtlijnen die ervoor kunnen zorgen dat er geen bomen geplant kunnen worden."

Hoeveel aanvragen van burgers zijn er in 2020 en 2021 toegekomen bij de bevoegde diensten?

"Dit soort vragen ontvangen we via verschillende kanalen : via e-mail, Gentinfo, mondeling e.d. Het gaat om een grootte-orde van een tiental vragen per jaar. Als er een vraag binnenkomt gaan we dit zeker onderzoeken. Stad Gent engageerde zich immers om de straten maximaal te gaan vergroenen en bomen aan te planten waar mogelijk. Deze legislatuur willen we 150.000 bomen extra in straten, bossen en parken. Daarvan wordt een gedeelte gerealiseerd door extra straatbomen aan te planten."

Hoeveel straatbomen zijn er sinds de opmaak van de straatbomeninventaris in 2011 bijgekomen? Graag een overzicht per jaar en per wijk.

"Volgens de groeninventaris werden 2060 nieuwe straatbomen aangeplant tussen 2011 en 2021. Voor 2022 is de groeninventaris nog niet aangepast, omdat het plantseizoen nog lopende is.

De Groendienst plantte de voorbije jaren ongeveer 187 nieuwe straatbomen per jaar aan. Hierbij zijn de bomen die in recente verkavelingen aangeplant werden niet inbegrepen. Deze bomen vallen onder het beheer van de verkavelaar en worden pas drie jaar na oplevering overgedragen aan de Groendienst. Pas dan komen ze in de inventaris terecht.

Het huidige systeem laat (nog) niet toe om op een eenvoudige wijze elke boom aan een wijk toe te wijzen. Dit kan nu enkel manueel en op een zeer tijdrovende manier opgezocht worden op basis van straatnamen. Het inventarisatiesysteem wordt in de toekomst aangepast, waardoor de koppeling aan wijken wel mogelijk zal zijn."

In welke straten worden er dit jaar nog straatbomen aangeplant? Wat is hiervoor de planning en timing?

"De lijst met straten waar een of meerdere straatbomen aangeplant worden in het plantseizoen 2021-2022 staat onderaan dit antwoord. Dit kunnen zowel straten zijn waar wegeniswerken zijn doorgegaan of straten waar extra straatbomen worden toegevoegd.

Een exacte planning en timing per straat kan niet opgelijst worden. De straatbomen worden door de Groendienst aangeplant in het plantseizoen dat loopt van november tot eind maart (afhankelijk van de weercondities).

Straten waarvoor straatbomen werden besteld in plantseizoen 2021-2022: Afsneekouter, Goedingestraat, Herlegemstraat, Hogeweg, Verenigde Natieslaan, Lisdoddestraat, Pijlkruidstraat, Langebilkstraat, Cliviastraat, Desiree Mercierlaan, Heerweg-Zuid, Steenakker, Muilaardstraat, Oostakkerdorp, Bagattenstraat, St-Lievenspoortstraat, Benninbrugstraat, Korte Rijakker, St-Laurentiuslaan, Serafijnstraat, Verkortingsstraat, De Pintelaan, Eksaardserijweg, Bredestraat, Terneuzenlaan, Lourdesstraat, Narcisstraat, Cyclamenstraat, Heiebreestraat, Mahoniestraat, Halewijnkouter, Varendrieskouter, Drongensesteenweg, Kerkstraat, Zalmstraat, Alphone C Bouuaertlaan, Kasteeldreef, Sint Godelievestraat, Korenveldstraat, Vroonstallestraat, Ekkergemstraat, Slokkeboomstraat, Warmoezeniersweg, Langerbruggeparking, Volderstraat, beluik Spitaalpoortstraat, Kolegemstraat, Leeuwstraat, Botermarkt Ledeberg, Clarissenstraat."

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.