Militair Domein Groenpool Wonderwoud wordt opengesteld voor publiek !

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Het Wonderwoud, gelegen op het Oud Vliegveld bij Oostakker en Lochristi, wordt één van de vier groenpolen van Gent. De toekomstige groenpool wordt ca. 200 hectare groot en wordt vanaf 2023 in verschillende fases gerealiseerd.

Het ontwerp inrichtingsplan fase 1 is goedgekeurd op 4 juli 2022 en doorliep een adviesprocedure van 3 maanden. Op 2 februari 2023 keurde de Provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning voor het realiseren van fase 1 goed. De terreinen van het voormalige munitiedepot en herdenkingsoord (totaal van 6,86 ha) maken deel uit van deze eerste fase.

Als antwoord op de mondelinge vraag van fractievoorzitter De Roo op 10 juni 2021 antwoordde de schepen dat het grootste deel van het voormalige munitiedepot zal opengesteld worden voor het publiek, maar dat een deel wordt voorbehouden voor de werking van Patrasche vzw (2,2 ha). Dit deel zou afgesloten worden met een nieuwe afsluiting en groene beplanting.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is eigenaar van deze zone en ging hierover in gesprek met de vzw, waarbij ze een consensus met de vzw hadden gevonden. De mening van de Stad was dat de vzw kon blijven zolang zij de ontwikkeling van de Groenpool niet hypothekeert. Anno 2023 vernemen we dat de concessie met de vzw niet wordt verlengd.

De vragen die fractievoorzitter Stijn De Roo hierover stelde aan de bevoegd schepen en de integrale antwoorden van schepen De Bruycker kan je hieronder lezen:

Hoe kijkt het college naar de beslissing om de site (met daarin het executieoord en het voormalige munitiedepot) open te stellen voor het publiek?

"Het is een meerwaarde om het executieoord en het voormalig munitiedepot te integreren in de Groenpool. Op die manier kan de historiek van de plek worden toegelicht aan de bezoekers van de groenpool. Naast de mogelijkheid om de historiek van de plek onder de aandacht te brengen, biedt het ook de mogelijkheid om een bijkomende rondgang te realiseren binnen het gedeelte van de groenpool dat in eerste fase zal worden ingericht en opengesteld."

Hoe wil het stadsbestuur het ruwe en gruwelijke karakter van de site (met daarin het executieoord en het voormalige munitiedepot) in alle sereniteit kunnen bewaren als het domein wordt opengesteld voor het publiek?

"In eerste instantie wordt momenteel gewerkt (in overleg met het herdenkingscomité) aan een infobord. Doestelling is om de historiek op een eenvoudige, toegankelijke en begrijpbare manier te brengen. Hoe de plek verder zal evolueren wordt binnen de verdere uitwerking van de groenpool uitgewerkt in samenspraak met de Provincie Oost-Vlaanderen (beheerder), ANB (eigenaar) en het herdenkingscomité. Alle partijen stellen daarbij het behoud van de sereniteit van de plek voorop."

Een groot deel van de site zal opengesteld worden voor het publiek. Hoe ziet het stadsbestuur dit concreet? Wat houdt deze beslissing in voor de toegang tot het executieoord? Graag wat meer uitleg.

"Het executieoord zal niet permanent toegankelijk zijn. Zoals dit op vandaag het geval is, zal dit enkel overdag zijn. Indien nodig kunnen de openingsuren bijgesteld worden, in functie van de beoogde sereniteit van de plek. In het executieoord vinden in de eerste fase van de aanleg van het executieoord geen inrichtingswerken plaats met uitzondering van werken die de mogelijkheid creëren om de doorgaande wandelroute te realiseren (werken aan hekwerk en poort). Het militair domein wordt deels opengesteld met uitzondering van het gedeelte dat nog in gebruik zal zijn door vzw Patrasche. Alle gebouwen die in dit gedeelte aanwezig zijn zullen nog niet worden opengesteld. Enkel een wandelverbinding wordt aangelegd en er komt een zitgelegeheid ter hoogte van de hoofdtoegang. De verbinding maakt het mogelijk via een kleine wandellus doorheen de site te wandelen. Hoe de site op langere termijn zal functioneren binnen de groenpool en welke functies de gebouwen kunnen opnemen (rekening houdend met de betekenis en sereniteit van de plek), wordt in een volgende fase van de uitwerking van de groenpool verder in detail onderzocht en besproken in samenwerking met de verschillende betrokken partijen."

De concessie van vzw Patrasche wordt niet verlengd.
a. Wat is hiervoor de reden en wat betekent dit concreet voor de vzw Patrasche?
b. Zijn er alternatieve locaties onderzocht of voorzien waar de vzw terecht kan? Zo ja, welke?
c. Zal de schepen actie ondernemen om de sociale doelstelling van de vzw in de toekomst een plek te blijven geven in onze stad? Zo ja, welke?

"Het Agentschap voor Natuur en Bos is ondertussen principieel akkoord gegaan met een eenmalige verlenging na 2025 op vraag van vzw Patrasche. De juiste einddatum wordt momenteel in overleg met Patrasche vzw contractueel vastgelegd. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat daarmee in op een expliciete vraag van Patrasche vzw. We zijn als Stad steeds blijven aandringen op een respectvolle oplossing voor beide partijen en zijn blij dat er alsnog een compromis is bekomen."

Bron afbeelding: stad Gent

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.