Natuurbeheerplannen: iets meer transparantie bij publieke consultatie op komst

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Na aandringen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) in de commissie Leefmilieu laat minister Zuhal Demir (N-VA) weten dat binnenkort via drie kanalen zal gecommuniceerd worden bij de aankondiging van de publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen.

In de wetgeving is momenteel voorzien dat de indiener zorgt voor de aankondiging van de consultatie. Deze aankondiging wordt bekendgemaakt op een van de volgende wijzen: in minstens één regionale krant, via de gemeentelijke informatiekanalen of door middel van aanplakking. Er wordt, aldus de minister, op korte termijn een wetswijziging voorbereid zodat het op alle drie de hiervoor beschreven wijzen moet worden bekendgemaakt.

Volgens De Roo is een wetswijziging niet nodig om op drie kanalen in te zetten, maar volstaat een eenvoudige instructie aan het Agentschap Natuur en Bos. Hij is tevreden dat de minister de bekendmaking van de publieke consultatie van natuurbeheerplannen wil verbeteren, maar ziet nog ruimte voor verbetering. Zo ging de minister niet in op zijn suggesties om eigenaars en gebruikers persoonlijk aan te schrijven, om hen een individueel antwoord te bezorgen op hun bezwaar en om de goedgekeurde plannen, de kaarten én het verslag van de consultatie- en adviesronde permanent te ontsluiten via de website van het ANB.

Ook ging de minister niet in op de vragen van De Roo om de opname van (herbevestigd) agrarisch gebied in natuurbeheerplannen te vermijden. Volgens hem kan de minister, zelfs zonder de regelgeving te wijzigen, ervoor zorgen dat herbevestigde agrarische gebieden worden uitgesloten van de globale kaders van natuurbeheerplannen. Ook zou zij ervoor kunnen zorgen dat de opname van agrarisch gebied minstens moet verantwoord worden.

Volgens De Roo toont het recent dossier in Glabbeek nogmaals aan dat de huidige werkwijze van de natuurbeheerplannen tot problemen leidt, omdat ze een voorafname maken op ruimtelijke processen en de beslissingen van lokale besturen. Hij roept de minister dan ook op om een bijsturing door te voeren.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.