Natuurbeheerplannen: iets meer transparantie bij publieke consultatie op komst

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Na aandringen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) in de commissie Leefmilieu laat minister Zuhal Demir (N-VA) weten dat binnenkort via drie kanalen zal gecommuniceerd worden bij de aankondiging van de publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen.

In de wetgeving is momenteel voorzien dat de indiener zorgt voor de aankondiging van de consultatie. Deze aankondiging wordt bekendgemaakt op een van de volgende wijzen: in minstens één regionale krant, via de gemeentelijke informatiekanalen of door middel van aanplakking. Er wordt, aldus de minister, op korte termijn een wetswijziging voorbereid zodat het op alle drie de hiervoor beschreven wijzen moet worden bekendgemaakt.

Volgens De Roo is een wetswijziging niet nodig om op drie kanalen in te zetten, maar volstaat een eenvoudige instructie aan het Agentschap Natuur en Bos. Hij is tevreden dat de minister de bekendmaking van de publieke consultatie van natuurbeheerplannen wil verbeteren, maar ziet nog ruimte voor verbetering. Zo ging de minister niet in op zijn suggesties om eigenaars en gebruikers persoonlijk aan te schrijven, om hen een individueel antwoord te bezorgen op hun bezwaar en om de goedgekeurde plannen, de kaarten én het verslag van de consultatie- en adviesronde permanent te ontsluiten via de website van het ANB.

Ook ging de minister niet in op de vragen van De Roo om de opname van (herbevestigd) agrarisch gebied in natuurbeheerplannen te vermijden. Volgens hem kan de minister, zelfs zonder de regelgeving te wijzigen, ervoor zorgen dat herbevestigde agrarische gebieden worden uitgesloten van de globale kaders van natuurbeheerplannen. Ook zou zij ervoor kunnen zorgen dat de opname van agrarisch gebied minstens moet verantwoord worden.

Volgens De Roo toont het recent dossier in Glabbeek nogmaals aan dat de huidige werkwijze van de natuurbeheerplannen tot problemen leidt, omdat ze een voorafname maken op ruimtelijke processen en de beslissingen van lokale besturen. Hij roept de minister dan ook op om een bijsturing door te voeren.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.