Nieuwe Sluis Terneuzen klaar in het laatste kwartaal van 2024

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

“De realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen kan in het vierde kwartaal van 2024 worden afgerond,” vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) van bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) als antwoord op zijn schriftelijke vraag over de stand van zaken van de nieuwe zeesluis. Volgens de oorspronkelijke plannen zou de nieuwe sluis van Terneuzen in maart 2023 geopend worden. Intussen is die datum al meermaals uitgesteld.

De voornaamste stappen tot oplevering zijn: het testen van de sluisdeuren, basculebruggen en de omloopriolen; het afwerken van de sluiskolk, het sluisplateau en het bedieningsgebouw; het verwijderen van het resterende deel van de oude Middensluis in de zomer van 2023; het wegbaggeren van twee landtongen ten noorden en ten zuiden van de Nieuwe Sluis waarmee gestart wordt in het najaar van 2023; het afwerken van de Dienstenhaven, met inbegrip van het gebouw voor de nautische dienstverleners.

Het projectbudget bedraagt momenteel 1,1021 miljard euro. Dit is het uitvoeringsbudget van 934.851 miljoen euro (prijspeil 2016) vermeerderd met prijsherzieningen vanuit Vlaanderen en aanvullende bijdragen vanuit Nederland. De prognose eindstand bedraagt op 15 mei 2023 1,1893 miljard euro, dit is 1,1021 miljard euro plus de (te verdelen) meerkosten van 87.1 miljoen euro.

De kostprijsverdeling van het project is bepaald in artikel 4 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest betreffende de aanleg van de nieuwe sluis Terneuzen. De bevoegde ambtenaren uit Nederland en Vlaanderen hebben op dit moment nog geen akkoord bereikt over alle meerkosten waar Vlaanderen een voorbehoud heeft aangetekend over de kostprijsverdeling tussen Vlaanderen en Nederland.

Momenteel wordt onderzocht om grotere schepen op het kanaal te laten varen, zonder fysieke kanaalaanpassingen.

Vermits loodsen met de bevoegdheidscategorie grootste schepen een opleiding van 13 jaar moeten vervolmaken vooraleer zij hiervoor kunnen aangesteld worden, zullen op korte termijn geen extra loodsen kunnen ingezet worden om grote schepen binnen te loodsen, stelde de minister in haar antwoord.

Stijn De Roo: “Het wordt dus nog wachten tot eind 2024 vooraleer het eerste schip door de nieuwe sluis zal varen. Vanaf dan zullen drie keer zoveel grote schepen kunnen binnenvaren… Een heikel punt is echter nog of er voldoende loodsen met de nodige bevoegheidscategorie beschikbaar zullen zijn om de sluis optimaal te benutten."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.