Nog geen nieuwe snelheidscontroles gepland in de Gestichtstraat

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Het is een gekend zeer dat er in de Gestichtstraat in Zwijnaarde, ondanks de verkeersremmende maatregelen, te vaak te snel gereden wordt. De buurtbewoners zijn het beu dat de zone 30 in hun straat niet gerespecteerd wordt en dringen aan op extra controles.

In een eerdere schriftelijke vraag van Stijn De Roo antwoordde de burgemeester mij dat de korpsleiding meedeelt dat er reeds frequent gecontroleerd wordt op overdreven snelheid in de Gestichtstraat. Sinds juni 2021 werden 17 anonieme snelheidscontroles gehouden in de Gestichtstraat en de Lidar vatte er gedurende een week post in augustus 2021. In totaal passeerden 30.425 voertuigen de camera's. 3.121 bestuurders reden te snel. 

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de burgemeester:

  1. Zijn er de komende maanden extra snelheidscontroles voorzien in de Gestichtstraat? Kunt u een overzicht bezorgen qua planning en timing?
  2. Wanneer zal de Lidar terug post vatten in de Gestichtstraat? 
  3. Kunnen de cijfers van 2021 die door de politie werden doorgegeven opgesplitst worden in hoeveel overtredingen er vastgesteld werden door anonieme snelheidscontroles en hoeveel overtredingen er werden vastgesteld door de Lidar?
  4. Wordt er ook ’s avonds en in het weekend geflitst? Zo nee, wat is hiervan de reden? 

Burgemeester De Clercq antwoordde:

"De politie meldt dat er nog geen datum ingepland is voor nieuwe snelheidscontroles in de Gestichtstraat. Ook heeft de PZ Gent momenteel nog geen datum vastgelegd voor een eventuele terugkeer van de Lidar naar de Gestichtstraat.

De politie verwijst naar de resultaten van de vorige controles in de Gestichtstraat. Van de 30.425 passages tijdens snelheidscontroles in de Gestichtstraat die de politie organiseerde in 2021, werden er 23.128 gecontroleerd door de Lidar (week van 18/08 tot 25/08/2021) met 690 overtredingen. De overige 7.297 passages (met 2.431 vastgestelde overtredingen) werden gecontroleerd met een anoniem flitsvoertuig.

Verder onderlijnt de politie dat zij veel aandacht besteden aan de problematiek van overdreven snelheid. Naast de opstelling van de Lidar gedurende een week in de Gestichtstraat, voerde de politie eveneens 17 anonieme snelheidscontroles uit tussen juni en december 2021.

Er wordt ook 's avonds en in het weekend geflitst. De politie stelt de vraag inzake extra snelheidscontroles in de Gestichtstraat mee te nemen in de planning voor 2022."

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.