Nog steeds nood aan snelheidscontroles in de Gestichtstraat

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Bewoners van de Gestichtstraat hebben al meermaals gemeld dat het snelheidsregime van 30 km/h onvoldoende wordt gerespecteerd. Volgens de metingen van Telraam rijdt 40% van de bestuurders te snel. Het percentage is een onderschatting door de files in de straat.

In mijn schriftelijke vraag van 25 januari 2023 (2023_SV_00035) antwoordde de burgemeester mij dat er in de nabije toekomst snelheidscontroles worden uitgevoerd. Naast anonieme voertuigen behoort ook de inzet van de LIDAR tot de mogelijkheden.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de burgemeester:

  1. Hoeveel snelheidscontroles zijn er in 2023 reeds uitgevoerd in de Gestichtstraat? Hoeveel overtredingen werden hierbij vastgesteld? Graag een overzicht per controle.
  2. Zal de LIDAR opnieuw postvatten in de Gestichtstraat? Zo ja, wanneer of hoe frequent?
  3. Graag een overzicht van het aantal ongevallen in de Gestichtstraat in 2023 met vermelding van de karakteristieken van deze ongevallen (vb. materiële schade, betrokkenheid fietsers/voetgangers, enz.)

De burgemeester antwoordde:

"De Politiezone Gent meldt dat zij in de eerste helft van 2023 3 anonieme snelheidscontroles uitvoerden in de Gestichtstraat, namelijk op 01/02/2023, op 21/04/2023 en op 16/05/2023. De overtredingsgraad schommelde er rond de 25%.

Daarnaast werd nog maar recent de LiDAR in de Gestichtstraat opgesteld. Dit was meer bepaald van 6 juni tot en met 13 juni. Hier bedroeg de overtredingsgraad gemiddeld 5%.

Bij al deze controles werden bijna 14.000 voertuigen gecontroleerd. Overdreven snelheid is vaak een bepalende factor bij verkeersongevallen. De Gestichtstraat blijft op de politionele lijst staan van prioritaire flitslocaties in functie van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid.

Er dient wel rekening gehouden worden met het gegeven dat, voor wat betreft de LiDAR, er ook andere straten zijn waar de inzet opportuun is. Gezien deze steeds een volle week wordt opgesteld, kunnen er een 50-tal locaties per jaar het voorwerp uitmaken van een controle op snelheid door de LiDAR. De vraag naar de inzet van de LiDAR is erg hoog. De politie zet inzake snelheidshandhaving maximaal in op datagestuurd werken. Dankzij een intensieve samenwerking van PZ Gent met het Mobiliteitsbedrijf wordt de lijst met flitslocaties gevoed door op objectieve data gebaseerde analyses.

Naast de inzet van de LiDAR wordt er, zoals reeds gemeld, ook gewerkt met anonieme snelheidscontroles. Onderstaand een overzicht van de resultaten van de verschillende uitgevoerde snelheidscontroles sinds 01/01/2023.

Onderstaand een overzicht van de ongevalsdata waarover de politie beschikt sinds 01/01/2023:

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.