Octopusgemeenten schooljaar 2022 – 2023: 30 van de 60 Oost-Vlaamse gemeenten schreven zich in!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar het Octopusplan in Oost-Vlaamse scholen en gemeenten.

Voor het schooljaar 2022-2023 schreven 30 van de 60 Oost-Vlaamse gemeenten zich in als ‘Octopusgemeente’. Door de ondertekening van het ‘Octopuscharter’ scharen ze zich achter Octopusplandoelstellingen en de visie Schoolomgeving 2.0. Hiermee ijveren ze voor kindvriendelijke en gezonde schoolomgevingen en -routes.

Daarnaast kunnen ook individuele basisscholen zich inschrijven als Octopusschool. Zij kunnen rekenen op kant-en-klare materialen voor de drie Octopuscampagnes: Strapdag, Flits en Parkour.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat er geen plannen zijn om het Octopusplan rechtstreeks bij scholen en gemeenten te promoten. De lokale besturen worden nog steeds ondersteund om de schoolomgevingen veiliger te maken via de specifieke subsidie die zij hiervoor kunnen aanvragen bij het departement Mobiliteit & Openbare Werken.

Binnen de Vlaamse overheid heeft de Vlaamse Stichting Verkeerskunde de taak gekregen om een zo volledig mogelijk educatief aanbod uit te werken en aan te bieden, waarvoor vanuit het departement MOW jaarlijks een toelage wordt toegewezen aan de VSV. Voor het basisonderwijs betreft het een verticale leerlijn van het 1e tot en met 6e leerjaar, waarbij de kinderen stapsgewijs, met een mix van theorie en praktijk, leren om veilig deel te nemen aan het verkeer.

Om de kinderen veilig en zelfstandig te leren stappen en fietsen kunnen de scholen een beroep doen op de verkeersbrevetten.

Voor de theoretische kennis zijn er de verkeerstoetsen met meerkeuzevragen over de wegcode en veilig gedrag, op maat van de kinderen. Per thema is er ook lesmateriaal. Daarnaast zijn er ook nog pakketten om op school of in de omgeving te werken rond verkeer. Scholen kunnen per schooljaar gratis van elk pakket één stuk aanvragen. Het volledige aanbod vind je hier.

Wat de veiligheid van de Oost-Vlaamse schoolomgevingen betreft: de beschikbare data op Vlaams niveau zijn onvoldoende om over de evolutie van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen een duidelijk beeld te geven. Snelheidsdata in schoolomgevingen zijn niet vaak voorhanden. Schoolomgevingen bestrijken per definitie slechts 100m rond een schoolpoort. Dit gebied is meestal te beperkt om klassieke metingen op uit te voeren.

Om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen effectief te verhogen, is kennis van de lokale verkeerssituatie nodig. Naast de verlaging van de snelheid rond de schoolpoort moet ook ingespeeld worden op de specifieke verkeersproblematiek.

Op 1 maart ging het evaluatieonderzoek van de subsidie voor veilige schoolomgevingen van start. Het extern studiebureau (IMOB) onderzoekt de impact van de uitgevoerde ingrepen op de subjectieve, gepercipieerde verkeersveiligheid in Vlaamse schoolomgevingen via kwalitatief onderzoek (bevragingen, interviews …) bij  lokale besturen, ouders, grootouders, schoolpersoneel, buurtbewoners en bij de kinderen zelf. Gepercipieerde verkeersveiligheid blijkt immers volgens eerdere onderzoeken uiterst belangrijk bij scholen en een grote bepalende factor voor de globale verkeersveiligheid in schoolomgevingen.

Stijn De Roo: “We moeten blijven inzetten op kindvriendelijke en gezonde schoolomgevingen en -routes. Dankzij het uitgebreid educatief Octopusaanbod leren kinderen veilig en zelfstandig stappen en fietsen. De helft van de Oost-Vlaamse gemeenten schreef zich in als ‘Octopusgemeente’. Ik hoop dat de andere helft zich alsnog inschrijft óf zelf acties op poten zet met dezelfde doelstellingen en resultaten.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.