Onderzoek naar fietstunnel aan de Spanjeveerbrug

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde – in opvolging van zijn eerdere vragen – bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van de nieuwe Spanjeveerbrug tussen Mendonk en Sint-Kruis-Winkel. De huidige baileybrug zou worden vervangen door een betonnen exemplaar.

Het voorontwerp voorzag een centrale weg voor autoverkeer van 4 meter breed en een afgescheiden fietspad van 2 meter breed. Uit het antwoord van de minister blijkt nu dat enkele overheidspartners recent een ontwerpaanpassing voorstelden in de vorm van een fietstunnel.

Ook al was de voorbereiding van de formele vergunningsprocedure reeds beëindigd, “de Vlaamse Waterweg nv (DVW) zal dit voorstel onderzoeken rekening houdende met het bestaande ontwerp, de geplande vergunningsprocedure, en de prioritaire vervanging van het kunstwerk,” aldus de minister. Van zodra hier een beter zicht op is, kan de vergunningsprocedure formeel worden opgestart en het definitief ontwerp worden bezorgd.

Vlaams Parlementslid Stijn De Roo blijft dit dossier opvolgen met gemeenteraadslid Jef Van Pee (cd&v). Zo zal De Roo bij de bevoegd schepen informeren naar het standpunt van de stad tegenover het voorstel tot ontwerpaanpassing in de vorm van een fietstunnel.

Stijn De Roo: “Ik ben verrast dat er nu een voorstel opduikt om een fietserstunnel toe te voegen aan het ontwerp, terwijl er eerder sprake was van een fietspad op de brug. Een tunnel is duurder en heeft een grotere impact op de omgeving. Ik stel mij ook vragen bij de hellingsgraad en bij het comfort en het veiligheidsgevoel van de trage weggebruikers.

Sint-Kruis-Winkel en Mendonk verdienen investeringen in veilige fietsinfrastructuur, maar een fietserstunnel op die plek lijkt me niet te verantwoorden in tijden van besparingen.

Het wordt nu wachten op de beslissing van de Vlaamse Waterweg nv (DVW) of er al dan niet een fietstunnel komt. Pas daarna kan de vergunningsprocedure opgestart worden en kan het definitief ontwerp opgemaakt worden.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.