Oosterweelwerf - Eigen sanering door Lantis

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir naar aanleiding van berichtgeving in de pers over de sanering van de Oosterweelwerf door Lantis.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat Lantis de grondverzetregeling moet volgen. Die regeling maakt steeds grondverzet mogelijk, los van de discussie of het saneringscriterium voor een locatie overschreden is. De grondverzetsregeling is er juist gekomen om grondwerken met verontreinigde bodem mogelijk te maken zonder die verontreiniging verder te verspreiden.

Lantis moet als bouwheer de nodige maatregelen (laten) nemen zodat en opdat  geen sprake zou kunnen zijn van achterlating van afvalstoffen bij de uitvoering van hun werken. De grondverzetregeling vermijdt zo dat de bouwheer een saneringsplicht- en aansprakelijkheid te laste gelegd kan worden indien hij correct en volgens de regeling handelt.

De verplichting voor 3M om de sanering te betalen, volgt onverminderd uit het Bodemdecreet.

3M is aangeduid als saneringsplichtige voor de PFAS-verontreiniging die is ontstaan op, en zich verspreid heeft vanuit haar productiesite.

De wettelijke saneringsplicht houdt voor 3M Belgium als saneringsplichtige de wettelijke verplichting in om de bodemsanering op eigen kosten uit te voeren. In het kader van de saneringsovereenkomst van 6 juli 2022 heeft 3M Belgium haar wettelijke saneringsplicht uitdrukkelijk aanvaard en verder uitdrukkelijk erkend dat de kosten waartoe ze gehouden zou kunnen zijn ingevolge haar wettelijke saneringsplicht niet beperkt zijn tot het in de saneringsovereenkomst opgenomen bedrag.

Lantis kan als saneringswillige tegen bijkomende vergoeding de saneringsplicht van 3M als saneringsplichtige overnemen.  Dit doet geenszins afbreuk aan het gegeven dat ook in dat geval de wettelijke saneringsplicht bij 3M als saneringsplichtige blijft rusten en dat 3M op elk ogenblik nog kan worden aangesproken om de bodemsanering uit te voeren.

Het aangekondigde bedrag van 571 miljoen euro is geen maximaal bedrag. Het Bodemdecreet blijft onverminderd van toepassing. 3M Belgium moet instaan voor alle kosten die verbonden zijn aan de bodemonderzoeken en de bodemsaneringen van de verontreiniging zij veroorzaakt heeft.

Het eerder door 3M toegekende bedrag voor de sanering heeft betrekking op de volledige vervuilde zone, waarvan de werfzone van Lantis deel uitmaakt. Het geld dat Lantis wil gebruiken maakt er dus deel van uit

De dading uit 2018 blijft in deze piste juridisch nog steeds overeind, maar het is te verwachten dat nieuwe onderhandelingen wijzigingen hieraan noodzakelijk zullen maken.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.