Opruimacties Gentse binnenwateren: sensibiliseringsacties blijven noodzakelijk!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De Gentse binnenwateren worden al meer dan 14 jaar geruimd door De Vlaamse Waterweg in goede samenwerking en overleg met de stad Gent, telkens in week 47.

De Vlaamse Waterweg verlaagt jaarlijks het water in de Gentse binnenstad om bruggen en kaaimuren te inspecteren en om mensen die tegen het water wonen de gelegenheid te geven ook hun gevel na te kijken. Om ver genoeg onder de waterlijn te kunnen werken, doet men het waterpeil dalen op heel wat Gentse locaties. In 2023 vond de waterpeilverlaging plaats tussen 17 en 24 november. Daartoe worden de sluizen gecontroleerd dichtgehouden. 

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de resultaten van de opruimacties 2023.

“De Vlaamse Waterweg nv (DVW) heeft tijdens de tweewekelijkse afvalrondes in 2023 (jan-nov) in de Gentse binnenstad 89,39 ton afval geruimd. Dit betrof PMD, fietsen, groenafval, verkeerssignalisatie, etc. Dit cijfer betreft tevens het afval dat werd verwijderd aan de te sluis Evergem (leegscheppen stuw).

Uit de Gentse kanalen werd tijdens de opruimactie in 2023 (week 47) onder meer het volgende opgevist: 285 fietsen, 1 bromfiets, 8 winkelkarren, verkeerssignalisatie allerhande, stoelen en allerhande huishoudelijk afval”, liet minister Peeters aan De Roo weten.

Er is in het geheel een dalende trend waar te nemen. In tegenstelling tot vorig jaar werden amper elektrische fietsen opgevist. De hoeveelheid blijft echter omvangrijk. Herhaling van de sensibiliseringscampagnes blijft belangrijk, zoals de organisatie van de week van de handhaving op zwerfvuil en sluikstorten door Mooimakers.

Het verlagen van de waterstand van de Gentse binnenwateren had geen impact op de waterstanden tijdens de overstromingen elders in Vlaanderen. Gent wordt immers afgezonderd bij waterwas dankzij de aanleg van de Ringvaart om Gent en de keersluizen. De binnenstad maakt op het moment dat de keersluizen worden gesloten, en de binnenstad wordt afgesloten, geen deel uit van het groter watersysteem. Bij hoge waterstanden en watersnood, zoals we recent hebben ervaren, worden de keersluizen door DVW ook gesloten om de binnenstad te beschermen.

Stijn De Roo: “Het is positief dat er een dalende trend waar te nemen in de hoeveelheid afval die wordt opgevist. De afvalberg is nog steeds hoog.

Sensibilisering blijft dus noodzakelijk!”

Nieuws

Uitrol Gentse digitale watermeter in stroomversnelling

Meer dan 15.000 Gentse gezinnen krijgen tegen eind volgend jaar een digitale watermeter. Dat blijkt uit cijfers die Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij de watermaatschappij Farys.