Opvolging onderhoud speelzones in Wondelgem

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In de groenzone Biesbilkstraat-Rietedries bevinden zich verschillende speeltoestellen in een zandzone. Buurtbewoners melden mij dat heel wat glas en ander afval de aantrekkelijkheid van de speelzone sterk vermindert. Daarnaast is er in de buurt ook vraag naar extra zitbanken en een betere verlichting doorheen de groenzone. Een ingediend project in het kader van het Wijkbudget dat wenste in te zetten op extra bankjes in Wondelgem werd niet verder uitgewerkt maar werd opgenomen als "signaal voor Stad Gent".

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen:

  • Hoe verloopt het onderhoud van een zandzone met speeltuigen? Wordt dit periodiek opgenomen of op basis van meldingen? Graag meer uitleg.
  • Staan er onderhoudstaken in de speelzone Biesbilkstraat-Rietedries op de planning? Zo ja, wanneer? Zo nee, kan dit worden opgenomen?
  • Welk vervolg werd er gegeven aan het signaal rond extra zitbanken in Wondelgem via het project voor het Wijkbudget?
  • Zijn er in deze groenzone bijkomende investeringen gepland (bijkomende speeltuigen of vervangingen, zitbanken,…)? Graag meer uitleg.
  • Hoe staan de schepenen tegenover bijkomende openbare verlichting in deze groenzone? Staat dit op de planning of kan dit worden onderzocht?

 Schepen Astrid De Bruycker antwoordde als volgt:

“De speeltoestellen en de omgeving worden vier keer per jaar op veiligheid gecontroleerd. Eventueel vastgestelde tekortkomingen worden aangepakt, zoals bv. het herstel van speeltoestellen of aanvullen van zand als valdempende ondergrond. Ook na meldingen van onveilige situaties wordt een controle uitgevoerd en indien nodig volgt een herstelling. Zandzones worden minstens éénmaal per jaar gefreesd. Globaal genomen wordt om de drie weken een onderhoud van de speelzone in de Biesbilkstraat voorzien. Dat is zowel groenonderhoud als ruimen van zwerfvuil.

In Biesbilk plaatste de Groendienst al eerder twee picknickbanken en vier zitbanken. De signalen van het wijkbudget zijn doorgegeven aan de verschillende diensten. Bij navraag is door schepen Watteeuw bevestigd dat er nog een bijkomende bank wordt voorzien op het budget van de wegendienst ter hoogte van de Biesbilkstraat. In de Homerestraat voorziet de Groendienst nog een nieuwe picknickbank en een speelhuisje.”

Betrokken schepen, collega Watteeuw, liet weten: “Het Appelterrepad doorheen deze nieuwe ontwikkeling wordt integraal uitgelicht met interactieve ledverlichting sinds 22/09/2021. De lichtcel ging maandagavond 29/04/2024 ter plaatse een kijkje nemen en kon geen defecte verlichtingstoestellen vaststellen. In lijn met de principes van het lichtplan is er bij nieuwe ontwikkelingen steeds een doordachte aanpak voor het al dan niet plaatsen van openbare verlichting in groenzones of binnen groene corridors. Alleen de primaire fiets- en/of wandelpaden krijgen openbare verlichting om de veiligheid en het comfort van gebruikers te waarborgen. Er is bijgevolg geen plan om extra verlichting te plaatsen in functie van deze speelzone. Dit besluit is niet alleen gebaseerd op efficiëntie, maar ook op zorg voor de omgeving. Het toevoegen van extra kunstlicht zou onnodige lichtvervuiling veroorzaken, wat een negatieve impact heeft op de flora en fauna in deze omgeving. Bovendien hebben we in de praktijk al herhaaldelijk vastgesteld dat extra openbare verlichting op pleintjes juist meer overlast kan veroorzaken.”

 

 

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.