Oude kleiputten Kruibeke opgevuld met verontreinigde specie

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) over de plannen voor de inrichting en het beheer van de Argex-site, waarvoor op het investeringsprogramma 2022 1.124.000 euro wordt gereserveerd, antwoordde minister Lydia Peeters (Open Vld) dat het project de opvulling omvat van de voormalige kleigroeve ter hoogte van de Argex-site met niet herbruikbare ruimings- en baggerspecie en verontreinigde grondspecie, afkomstig van de infrastructuurwerken en de onderhoudsbaggerwerken in de waterwegen van De Vlaamse Waterweg nv (DVW).

De op het investeringsprogramma van DVW voorziene budgetten worden aangewend voor zowel de inrichting van de deelstortvakken in de bergingssite als voor de specieberging zelf als voor de bijhorende beheerskosten.

Voor 2022 wordt de instandhouding en verdere optimalisatie van de waterzuiveringsinstallatie voorzien, alsook de aanbesteding van het contract voor het ter beschikking stellen van een stort- en milieucoördinator, en de berging van ca. 135.000 m³ onderhoudsbaggerspecie vanuit het Straatsburgdok.

De bergingssite is vergund en is in exploitatie, de specieberging is in uitvoering sedert 2010. De vigerende omgevingsvergunning voor de specieberging loopt tot 26 november 2028. Daarna dient deze omgevingsvergunning hernieuwd te worden.

De inrichtingswerken in de deelstortvakken van de bergingssite verlopen gefaseerd, en zijn actueel deels uitgevoerd, deels in uitvoering en deels nog uit te voeren.

De specieberging wordt jaarlijks verder uitgevoerd, onder andere rekeninghoudende met de noden inzake.

Stijn De Roo: “Er moet met de nodige zorgvuldigheid tewerk gegaan worden en de terzake geldende wetgeving moet strikt nageleefd worden.

Tevens is het belangrijk dat toegezien wordt op de veiligheid en de optimalisatie van de waterzuiveringsinstallatie.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.