Proefopstelling voor snelheidsbeperking op alle snelwegen regio Gent noodzakelijk!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg minister Peeters over de invoering van een gecontroleerde snelheidsbeperking op de snelwegen in de regio Gent. De Roo zet het thema regelmatig op de agenda van het Vlaams Parlement. In mei 2022 had de minister beloofd om nog vóór de zomer een testfase uit te rollen voor een aangepaste snelheidsregeling voor de snelwegen rond Gent. Die testfase blijkt niet uitgevoerd. 

Zowel de E40, de E17 als de R4 (stuk tussen Euro Silo en Merelbeke) zijn autosnelwegen, waar het snelheidsregime van 120 km/h is bepaald volgens de richtlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De gemeentebesturen van Gent, Destelbergen, Merelbeke en Melle vragen - net als heel wat actiegroepen - om een algemene snelheidsverlaging naar 90 km/h in te voeren op deze autosnelwegen rond Gent. Zij benadrukken de voordelen van een snelheidsverlaging onder andere op het vlak van verkeersveiligheid, doorstroming, geluidshinder, milieuhinder, gezondheid…

Op 18 oktober 2022 kondigde Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) via de media aan dat zij de beslissing nam om voor het viaduct van Gentbrugge (E17), vanaf 20 december 2022 een snelheidsverlaging in te voeren van 70 km/u voor vrachtwagens. Voor personenwagens blijft de snelheidsbeperking van 90 km/u gelden. Over de overige wegsegmenten werd nog geen beslissing genomen. De minister verwijst in haar antwoord aan De Roo naar lopende studies:

  • Voor de E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en Merelbeke loopt er een studie voor de optimalisatie van de configuratie van de E40 tussen de complexen Wetteren en St-Denijs-Westrem. Er is bijkomend onderzoek besteld naar de impact van een verlaagd snelheidsregime op de doorstroming en verkeersveiligheid op dit wegsegment evenals op andere milieu-effecten.
  • Voor de R4 tussen Oostakker en Merelbeke zijn algemener de studies voor de nieuwe wegencategorisering en die voor de opmaak van nieuwe geluidsbelastingskaarten met actieplan (te verwachten in 2023) relevant.

De minister stelt: “Elk wegsegment wordt apart onderzocht omdat het onderzoek gericht en concreet uitgevoerd moet worden in functie van de bevolkingsdichtheid, de ligging van de woningen t.o.v. de autosnelweg … Ik wens in ieder geval eerst de drie eerder vermelde segmenten te bekijken en daarover een definitieve beslissing te nemen.”

Stijn De Roo: “De invoering van een gecontroleerde snelheidsbeperking op alle Gentse snelwegen zou zowel de volksgezondheid als het leefmilieu ten goede komen.

In tegenstelling tot wat ze in het voorjaar zei, maakt de minister toch niet versneld werk van de snelheidsaanpassingen op de autosnelwegen rond Gent. Ik roep de minister met aandrang op om de beloofde testopstelling te realiseren. De drie snelwegen zijn met elkaar verbonden: een proefproject kan mee de eventuele nadelen op vlak van verkeersdoorstroming in kaart brengen.

Ik vraag ook dat de minister het voorziene gebied ook verruimt, zodat àlle snelwegen op Gents grondgebied effectief worden onderzocht. Momenteel brengt de minister niet de volledige E17 tussen de verkeerswisselaar in Destelbergen en de verkeerswisselaar in De Pinte; en niet de volledige E40 tussen de verkeerswisselaar in Drongen en de verkeerswisselaar in Merelbeke in beeld. Dat is een tekortkoming.”

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.