Sanering Gentse overstorten: wachten op nieuwe Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Gents MilieuFront en Waterland willen dat de stedelijke en Vlaamse overheid de bestaande lozingen in de binnenstad saneren, meer woningen in het buitengebied aansluiten op de riolering en bestaande overstorten saneert.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over de Gentse overstorten, één van de onderschatte bronnen van de vervuiling binnen het systeem van de Gentse binnenwateren die ongezuiverd rioolwater in watersysteem lozen bij hevige regen.

“Voor de Gentse regio heeft Aquafin samen met Farys een visie ontwikkeld in een hydronautstudie over het rioleringsstelsel van Gent en heeft Aquafin daarnaast een masterplan om deze overstorten te saneren. Hierin zijn maatregelen opgenomen op korte en lange termijn door verschillende actoren,” antwoordde de minister op de vraag van de Roo of zij een actieplan heeft om de Gentse overstorten te saneren.

De sanering van deze overstorten vereist zeer grote investeringen: bovenlokaal, maar zeker ook lokaal. Het betreft onder meer uitbreidingen van pompstations, persleidingen en de zuiveringsinstallatie, alsook bronmaatregelen, infiltreren en bufferen van hemelwater. Uiteraard moeten dus ook de bijhorende kosten zoals de (her)aanleg van wegenis, fietspaden, voetpaden,… en eventueel andere delen van het openbaar domein in rekening gebracht worden. In eerste instantie wordt de technische haalbaarheid van deze oplossingen verder onderzocht. Voor de verdere structurele aanpak is een optimale inzet en afstemming van de gemeentelijke en bovengemeentelijke middelen cruciaal.

Bovendien is het afwachten welke voorwaarden Europa aan de lidstaten zal opleggen via de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater die in herziening is.

Gelet op het geactualiseerde takenpakket van Aquafin onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Gewest werd het overstortmeetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) overgedragen naar Aquafin. Recent werden door Aquafin ook bijkomende overstortmeters geplaatst. Hieronder een overzicht van de op vandaag bestaande monitoren:

 • OS Houtdok, Gent
 • OS Bierstalbrug 1, Vinderhoute
 • OS Jan van Hembysebolwerk 5, Gent
 • OS Biebuystraat 18, Deinze
 • OS Stropkaai 55, Gent
 • OS Vaart Rechts E40, Landegem
 • OS PS Keizersbrug, Gent
 • OS Lindenlei 38, Gent
 • OS Pleispark 27, Sint-Denijs-Westrem
 • OS Palinghuizen 63, Mariakerke
 • OS Hubert Malfaitlaan 25, Sint-Martens-Latem
 • OS Neststraat 24, Sint-Denijs-Westrem
 • OS Wiedauwkaai 88, Wondelgem
 • OS Vijfhoekstraat, Mariakerke
 • OS PS Durmstraat, Mariakerke
 • OS Boskeetstraat 6, Drongen
 • OS Keistraat 159A, De Pinte
 • OS Pintestraat 38, De Pinte

In de toekomst plant Aquafin een verdere uitbreiding van dit meetnet.

Stijn De Roo: “Het is belangrijk dat de Gentse overstorten aangepakt worden en dat niet langer ongezuiverd rioolwater in het watersysteem wordt geloosd bij hevige regen.

Voor de sanering van de overstorten is het wachten op de voorwaarden die Europa zal opleggen aan de lidstaten via de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater.”

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.