Tegen eind 2024 honderd lokale digibanken om digitale kloof te verkleinen!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In zes gemeenten zijn digibanken opgestart waar personen die moeilijkheden ondervinden met digitale tools terechtkunnen voor een laptop, tablet of pc en voor opleiding en begeleiding om hun digitale vaardigheden te versterken. Hiervoor heeft minister Hilde Crevits 2,8 miljoen euro vrijgemaakt.

Dit was aanleiding voor Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) om bevoegd minister Hilde Crevits hierover te ondervragen.

De minister antwoordde dat de digibanken een antwoord moeten geven op een groeiende nood aan meer e-inclusie, door de toenemende digitalisering van onze samenleving. Dit project moet de nodige ondersteuning bieden om de digitale expertise te bundelen, en te valideren in lokale partnerschappen, voor de oprichting van een lokale digibank. Het doel is dat de eindgebruiker vlotter de weg vindt op zijn hulpvragen, en beter en laagdrempeliger toegeleid kan worden naar de juiste ondersteuning. 

De grote meerwaarde zit in de bundeling en duidelijkheid binnen een gestroomlijnde en laagdrempelige dienstverlening. De digibanken worden bottom-up georganiseerd, waarbij ze nadrukkelijk inspelen op de lokale noden in de eigen regio. Ze werken rond drie inhoudelijke doelstellingen: de toegang tot IT en hardware voorzien, opleidingen om digitale vaardigheden en competenties te versterken, via begeleiding het gebruik van digitale openbare of private dienstverlening verhogen.

Om die lokale partnerschappen te stimuleren werden in het najaar van 2021 de eerste twee oproeptrajecten gelanceerd. In 2022 is een eerste nieuwe oproep gebeurd. Na de paasvakantie 2022 komt er nog een extra oproep. Voor niet goedgekeurde dossiers kan het aanvraagdossier altijd geremedieerd worden op basis van de dossierbeoordeling, en kan in een volgende oproepronde een nieuw verbeterd dossier ingediend worden. Wij houden er altijd rekening mee of er in het werkingsgebied al een lokaal digibankproject aanwezig is dat zich richt tot eenzelfde doelgroep. Zo kan er voor gezorgd worden dat er voldoende spreiding van de lokale digibanken is over alle provincies, zodat er een Vlaanderenbreed netwerk van lokale partners komt.

Het is de ambitie van de minister om minstens honderd lokale besturen te betrekken bij de realisatie van een lokale digibank, dus honderd digibanken te realiseren en minstens honderdduizend deelnemers digitaal te versterken gedurende de looptijd tot eind 2024. De lokale verankering voor de digibanken is heel belangrijk.

Ook voor de sociale economie biedt dit veel kansen, zowel voor de maatwerkbedrijven als de koepels. Momenteel zijn er in twaalf dossiers ondernemingen van sociale economie als partner betrokken. In een tiental projecten is de lokale VDAB betrokken.

Het is de bedoeling vanuit Vlaanderen de toekomstige digibanken de nodige ondersteuning en visibiliteit te geven.

De implementatietrajecten kunnen een maximale subsidie van 500.000 euro per project aanvragen.

De goedgekeurde projecten moeten tussentijds en op het einde van de projectperiode grondig rapporteren over hun gerealiseerd bereik, en de kosten per specifieke doelstelling.

Het is de bedoeling om het project en de bredere impact ervan ten gepaste tijde zeer goed te evalueren.

Stijn De Roo: “Het is zeer belangrijk is dat de digitale competenties versterkt worden. De aanpak met een bottom-upmethodiek is zeer goed voor de lokale verankering.

De eerste 6 digibanken situeren zich in steden en gemeenten die al lang werken rond die thematiek. In Oost-Vlaanderen zijn nog heel wat witte vlekken. Ik drong bij de minister aan om gemeenten en steden aan te sporen in te tekenen voor dit project om een goede spreiding over Vlaanderen te krijgen.

De digibanken zijn een zeer waardevol initiatief om de digitale kloof te verkleinen en honderdduizend mensen te bereiken en hun vaardigheden te versterken.

We moeten nu vooral bouwen aan die solide structuren van onderuit, in samenwerking met de sociale economie, met verschillende partners op het terrein.”

Het volledige verslag van de vraag om uitleg, vind je hier.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.