Veiliger kruisen tramsporen voor fietsers nog niet voor morgen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld), in opvolging van zijn eerdere vragen, over de stand van zaken van oplossingen voor ongevallen met fietsers op tramsporen en dit naar aanleiding van eerdere ongevallen met fietsers en het overlijden van een 44-jarige fietser in de zomer van 2023 twee weken na zijn val op de tramsporen.

Op de vraag van De Roo naar de stand van zaken van de in eerdere antwoorden aangekondigde acties verwees de minister naar de voorstelling in de commissievergadering van 6 juli 2023, waar een toelichting werd gegeven over de korte, de middellange en langetermijnmaatregelen om het probleem aan te pakken.

De minister stelde dat voor het verbeteren van de weginfrastructuur op basis van het rapport van UZ Gent De Lijn de meest kritieke zones geïdentificeerd heeft en is ze daar sinds 2022 bezig met een aantal wegverbeteringen uit te voeren.

Wat de maatregelen op langere termijn betreft, bekijkt men in samenspraak met de UGent – met een aantal wetenschappelijke elementen – materiaaltesten en dergelijke, om ook eventueel het oppervlak ruwer te maken zodat er minder snel gladheid is die aanleiding geeft tot vallen.

Het scheiden  van het tram- en fietsverkeer is niet altijd overal makkelijk of mogelijk. Toch is op sommige plaatsen in Gent het fiets- en tramverkeer wel al gescheiden. Er is onder andere de as van de Nederkouter en Kortrijksepoortstraat. Op sommige plaatsen is de ruimte zo beperkt, dat het niet anders kan dan dat de fietsers ook over de tramsporen kunnen rijden.

Het is, aldus de minister, ook een beetje kwestie van de behendigheid, hoe je een tramspoor met je fiets kruist. Uiteraard moet de infrastructuur veilig en comfortabel zijn. De Lijn zit hierover regelmatig samen met de stad Gent.

Stijn De Roo: “Er werden reeds heel wat initiatieven genomen om de tramsporen veiliger te maken. Maar het kruisen van de tramsporen blijft problematisch en leidt nog steeds tot ongevallen.

Ik riep de minister op om een aantal testen voor de langetermijnoplossingen versneld te laten uitvoeren, zodat met de resultaten daarvan vlugger aan de slag kan gegaan worden. Uit het antwoord van de minister bleek dit niet mogelijk te zijn.

Ik kan alleen maar hopen dat vanuit de verschillende bevoegde overheden alles in het werk wordt gesteld om ongevallen op de tramsporen met fietsen zoveel mogelijk te vermijden en dat de vooropgestelde timing voor de voorziene testen geen verdere vertraging oploopt, zodat er zo snel mogelijk oplossingen komen.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.