Verduidelijking over het parkeerduurbeleid in Gent !

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In bepaalde parkeerzones geldt een parkeerduurbeperking en mag je maximaal parkeren voor bijvoorbeeld drie of vijf uur. Voor aannemers is het niet evident om zich tijdens hun werkzaamheden te verplaatsen in functie van de parkeerduur. Tijdens de gemeenteraadscommissie MEO van september 2022 ontstond onduidelijkheid of de parkeerduur automatisch kan verlengd worden door bij te betalen en het voertuig niet moet verplaatst worden, dan wel of er een periode van 20 minuten tussen de parkeerduur moet toegepast worden, waardoor men de facto verplicht is het geparkeerde voertuig te verplaatsen.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan bevoegd schepen Watteeuw:

  1. Kan de schepen verduidelijking geven omtrent de verlenging van parkeerduur in parkeerzones waar een parkeerduurbeperking geldt? Is er een wachttermijn van 20 minuten?
  2. Indien ja:
    a. Is de schepen dan bereid om voor aannemers een uitzondering te voorzien, door het invoeren van aannemerskaart, waardoor er langer dan de aangegeven parkeerduur kan geparkeerd in de betalende zones?
    b. Welke andere mogelijke oplossingen ziet de schepen om dit probleem voor aannemers op te lossen?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Naar aanleiding van deze vraag is het een goede gelegenheid om verduidelijking te brengen over de mogelijkheden rond parkeerduurverlenging.

De situatie is vandaag als volgt:

  • Voor de Rode, Oranje en Gele zone is het tussen 9u en 19u niet mogelijk om een parkeerticket te kopen die de maximale parkeerduur overschrijdt (resp. 3 u voor de Rode zone en 5 uur voor de Oranje en Gele zone).
  • Voor alle zones (Rood, Oranje, Geel en Groen) is het mogelijk om een gratis parkeerticket aan te schaffen (beperkt tot 2 keer per dag), met een duurtijd van 20 min in de Rode, Oranje en Gele zones en een duurtijd van 30 min in de Groene zone.
  • Volgens het Reglement kan een 2e ‘gratis parkeersessie’ niet aaneensluitend genomen worden na een 1e gratis. Dit is technisch ingebouwd doordat er minstens 20 min tijd moet zitten tussen 2 gratis parkeersessies.
  • Na een gratis parkeersessie kan aaneensluitend een betalende parkeersessie genomen worden en vice versa.

Een betalende parkeersessie kan wel worden verlengd (aan de automaat of via de mobiele parkeerapps). Hier is die 20 min wachttijd niet van toepassing.

Bovenstaande werkwijze is reeds langere tijd van toepassing, dit is niet gewijzigd met de wijzigingen van parkeertarieven die sinds 3 oktober zijn ingegaan. Het Mobiliteitsbedrijf heeft bovenstaande ook verduidelijkt op de website.

Een parkeerduurbeperking van een sessie wordt echter ingebouwd om voldoende rotatie van wagens tot stand te brengen in die zones waar de vraag naar parkeren bijzonder hoog is. Parkeerduurbeperking is erop gericht om het langdurig innemen van parkeerplaatsen terug te dringen en zo de kans op het vinden van een vrije parkeerplaats te vergroten. Op die manier proberen we de parkeersituatie voor zowel bewoners als bezoekers te verbeteren.

Bestuurders/bezoekers die een hele dag willen parkeren, worden in dit plan niet vergeten. Er kan gebruik gemaakt worden van de park-and-rides, park-and-bike, maar ook van de parkeergebouwen, waar nog voldoende parkeerplaatsen zijn. De stad investeert in fietsinfrastructuur en deelfietsen en verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer. Met dit aanbod kunnen bewoners en bezoekers voor het gepaste vervoersmiddel kiezen. De bijsturing van het parkeerplan is een uitgelezen moment om eens een andere vervoerswijze te proberen.

Ondernemingen die willen werk maken van een duurzaam woon-en werkverkeer alternatief voor hun bedrijf kunnen contact opnemen met de mobicoach van Stad Gent via [email protected]

Voor wie een garantie op een parkeerplaats zoekt, brengen we vraag en aanbod van beschikbare (betalende) parkeerplaatsen samen op ons parkeerplatform. Het parkeerplatform geeft een overzicht van openbare en private parkeerplaatsen, fietsstallingen of een combinatie van beide.

Rekening houdend met bovenstaande info, vervalt vraag 2a en 2b."

Stijn De Roo: "Er is onduidelijkheid ontstaan over de maximale parkeerduur en de verlenging ervan. Na mijn vragen blijkt er geen probleem te zijn en kunnen zowel inwoners, bezoekers, werknemers en aannemers - mits betaling - hun parkeerduur verlengen. Goed dat het mobiliteitsbedrijf dit nu ook zal verduidelijken op haar website.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.