Verwijdering foutgeparkeerde fietsen Koningin Maria Hendrikaplein

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Tot op heden staan er nog veel foutgeparkeerde fietsen op het Koningin Maria-Hendrikaplein. De Dekenij Sint-Pieters-Station vraagt al langer een permanente oplossing voor de honderden fietsen te verwijderen of te verhuizen.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Hoe staat de schepen tegenover de vraag van de Dekenij om een permante oplossing te vinden voor de vele fietsen
  2. Wanneer staat de volgende ophaalactie van foutgeparkeerde fietsen gepland en wanneer zullen de fietsen ook effectief verwijderd worden?
  3. Welke initiatieven plant het stadsbestuur om ervoor te zorgen dat over enkele weken niet opnieuw talloze fietsen foutgeparkeerd staan?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Het beheer van wees -en foutgeparkeerde fietsen in de stationsomgeving van Gent-Sint-Pieters, waar ook het K.M. Hendrikaplein deel van uitmaakt, ligt in handen van APCOA in opdracht van de NMBS. Het is dus APCOA dat instaat voor het weghalen van weesfietsen en foutgeparkeerde fietsen, al wordt er hiervoor ook samengewerkt met de Stad Gent. Zo worden de opgehaalde fietsen op het K.M. Hendrikaplein net zoals de andere opgehaalde fietsen op het openbaar domein in de stationsomgeving binnengebracht op het depot van de Fietsambassade en bewaard volgens de wettelijke termijnen. De fietsen die worden opgehaald op terrein van de NMBS zelf (zoals in de ondergrondse fietsenparkings) worden door APCOA zelf bewaard.

Daarnaast zijn er, o.m. op vraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed, tussen de Stad Gent, NMBS en het infopunt Gent-Sint-Pieters, ook enkele specifieke afspraken gemaakt rond het K.M. Hendrikaplein. Zo zullen de stallingen op het K.M.Hendrikaplein worden verwijderd op het moment dat de fietsenparkings die zijn voorzien bij de bouw van het station Gent-Sint-Pieters ook effectief zijn gerealiseerd. Tot deze ingebruikname geldt de afspraak dat er op het K.M.Hendrikaplein enkel fietsen mogen worden gestald in de stallingen, wat ook geafficheerd staat op het plein, deze die erbuiten staan mogen worden weggehaald door APCOA. In het kader hiervan worden jaarlijks ook drie uitgebreide opkuisacties georganiseerd door NMBS/APCOA.

De oplossing op termijn is dat NMBS voldoende fietsenstalling zal moeten voorzien op eigen terrein om het steeds groeiend aantal fietsen van treinreizigers te stallen, alsook een overeenoverkomst wil opmaken rond toezicht en beheer die intensiever weesfietsenbeheer en stallingstoezicht inhoudt dan in hun huidige overeenkomst met APCOA het geval is."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.