Vlaamse Milieumaatschappij onderzoekt pistes voor toekomst Polders en Wateringen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In het Vlaams regeerakkoord staat: “Het huidig oppervlaktewaterbeheer is nog sterk versnipperd, wat zorgt voor een gebrek aan efficiëntie en daadkracht. Naar Nederlands voorbeeld rationaliseren we drastisch het landschap van de onbevaarbare waterlopen binnen hydrografisch logische gehelen, waarbij de belastingbevoegdheid van polders en wateringen wordt stopgezet.

De besturen van polders en wateringen spelen daarbij een belangrijke rol.”

Polders en wateringen zijn vaak eeuwenoude lokale samenwerkingsverbanden die onbevaarbare waterlopen beheren, bijvoorbeeld om lager gelegen gronden te beschermen tegen de getijdenwerking en overstromingen. In Vlaanderen zijn er nog 59 van die besturen actief. Samen hebben ze een werkingsgebied van bijna 312.000 hectare, of bijna 23 procent van het Vlaamse landbouwoppervlak. De polders en wateringen beheren meer dan 10.000 kilometer aan waterlopen, wat van hen de grootste waterbeheerders in Vlaanderen maakt. De jongste decennia zijn de polders en Wateringen mee geëvolueerd in een doelstelling naar een meer integraal waterbeleid. Bovendien beschikken ze nog steeds over een heel sterke terreinkennis.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) vroeg bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) naar haar beleidsintenties m.b.t. Polders en Wateringen.

De minister antwoordde dat de Vlaams Milieumaatschappij (VMM) mogelijke pistes onderzocht en dit in nauw overleg met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vlaamse Vereniging van Polders en Wateringen alsook met de provincies. Die voorstellen werden toegelicht aan het kabinet van de minister. De resultaten van dit overleg worden ook meegenomen in de politieke besluitvorming.

De minister deelde ook mee dat zij een aantal voorstellen tot fusies ontving, maar die werden niet voorzien binnen hydrografisch logische gehelen, één van de doelstellingen van het regeerakkoord.

Er werd beslist om deze fusieoperaties nog niet op te starten. Er zal eerst een beslissing genomen worden inzake de uitvoering van het regeerakkoord. Het zou verloren energie zijn als de fusies niet zouden passen binnen het toekomstige beleid.

De minister wil op korte termijn duidelijkheid creëren. In de eerste helft van dit jaar zal een definitieve beslissing genomen worden over het wegwerken van de versnippering van het beheer van de onbevaarbare waterlopen. De Polders en Wateringen zijn volgens de minister vragende partij voor een snelle besluitvorming.

Stijn De Roo: “De terreinkennis van de polders en wateringen is zeer groot. Ze staan zeer dicht bij diegenen die het waterbeheer nodig hebben, namelijk de gebruikers van de verschillende percelen. Flexibiliteit binnen de werking van het waterbeheer is belangrijk. In de zoektocht naar meer efficiëntie en daadkracht mogen we het kind dus niet met het badwater weggooien.”

Het volledige verslag van de vraag om uitleg kan je hier lezen.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.