Vrijwilligers helpen Archief Gent met digitalisering

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In het scanatelier van Archief Gent werden recent twee moderne boekscanners in gebruik genomen. Er kan nu sneller worden gescand, en het is nu ook mogelijk om oudere, kwetsbare boeken te digitaliseren. Het boek hoeft immers niet volledig open en kan dus niet beschadigd raken.

Ook vrijwilligers kunnen aan de slag met één van de nieuwe toestellen. De Stad lanceerde dan ook een oproep om extra vrijwilligers te vinden die willen helpen om de collectie verder te digitaliseren.

Fractievoorzitter De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd schepen Watteeuw (Groen) naar de stand van zaken over de digitalisering en de planning voor de komende jaren. Ook werd gevraagd naar het aantal vrijwilligers dat zich heeft aangemeld en hun te volgen traject.

De schepen antwoordde als volgt: “Als bevoegde schepen ben ik overtuigd van de grote waarde van deze dienst, die met haar beperkte middelen belangrijk werk verzet. Archief Gent is niet alleen een dienst van onze stadsorganisatie, Archief Gent is ook een door de Vlaamse overheid erkend cultureel archief. Zij voeren een cultuurhistorische taak uit ten dienste van private archiefvormers, culturele archiefgebruikers en de erfgoedgemeenschap.

Voor de integrale stand van zaken van de digitalisering verwijs ik je graag naar het jaarverslag van 2023 van Archief Gent, dat u op de website van stad Gent kan downloaden (https://stad.gent/nl/cultuur-vrije-tijd/cultuur-vrije-tijd/archief-gent).

Wat de planning van het digitaliseren betreft, is het belangrijk dat het digitaliseren van een archief sowieso een ruimer verhaal is. Het gaat niet enkel over scannen of fotograferen, maar ook over opschonen, verpakken, beschrijven en soms ook restaureren. Dat alles maakt het digitaliseren van een archief heel arbeidsintensief.

Door de verbouwing van het scanatelier in 2023 werd in 2022-2023 stérk ingezet op het beschrijven van archiefmateriaal en het datacleanen van oude beschrijvingen. In 2024 ligt de focus terug bij het digitaliseren. Meer bepaald bij de Beeldbank en de ‘Collectie van de Gentenaar’. Het is de bedoeling om beide portalen volledig op elkaar af te stemmen én nieuwe collecties via beide portalen te ontsluiten.

Het gebruik van het nieuwe scanatelier dan. Dit zal in 2024 gebruikt worden voor het digitaliseren van:

  • de collectie aan geografische kaarten van het OCMW;
  • de affiche-collectie van het politiearchief – dat zijn maar liefst zo’n 25.000 affiches;
  • de Gentse Wegwijzers – een soort Gouden Gids uit 18de tot 20ste eeuw. Deze documenten zijn enorm nuttig voor onderzoekers omdat ze verschillende lijsten bevatten van o.a. Gentse handelaars, waardoor oude foto’s en prenten precies kunnen worden gedateerd. Het zijn deze documenten, die door de vrijwilligers zullen worden gedigitaliseerd;
  • de jaarregisters van de Keure. Dit zijn de notulen van de schepenen van de Keure – u zou kunnen zeggen “de collegebesluiten”. Deze fragiele jaarregisters gaan terug tot in de 14de eeuw.


Op uw vraag naar het aantal vrijwilligers kan ik u vertellen dat Archief Gent in totaal 13 reacties voor vrijwilligers in het scanatelier ontving. Het is momenteel nog onduidelijk hoeveel vrijwilligers er effectief met het digitaliseren aan de slag zullen gaan. Wellicht zullen dat 8 tot 9 vrijwilligers zijn. De algemene procedure tot “aanwerving” van deze vrijwilligers bestaat uit een kennismakingsgesprek met Archief Gent, een rondleiding door het gebouw met haar depots en praktische afspraken tussen vrijwilligers Archief Gent. Omdat de actieve vrijwilligers inhoudelijk en technisch op de hoogte blijven, worden de vrijwilligers op de werkvloer ook door 2 vrijwilligerscoaches begeleid.”

Stijn De Roo: “De grote uitdaging zal erin bestaan om de waardevolle informatie niet alleen goed te bewaren, maar ook de digitalisering op punt te stellen. De nieuwe technologieën bieden de mogelijkheid om het archief te gebruiken voor verder onderzoek naar onze rijke Gentse geschiedenis.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.