Weg naar asbestveilig Vlaanderen in 2040 is nog lang, maar er is hoop…

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Asbest zorgt nog jaarlijks voor minstens 200 Belgische sterfgevallen. Het zit in onze woningen. Naar schatting in 345.000 niet-residentiële gebouwen zoals scholen en in 40.000 kilometer nutsleidingen zou nog asbest zitten. Dat heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ertoe aangezet een actieplan Asbestafbouw te gaan ontwikkelen.

Het actieplan streeft naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven. Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen, bijvoorbeeld asbestcementen daken en gevels, en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen. Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.

Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) antwoordde minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) dat er voor het actieplan Asbestafbouw een evaluatiemoment voorzien is in de loop van 2022. Momenteel bereidt de OVAM een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie voor over de voortgang van de afbouw van het asbestpassief tot hiertoe. Met de invoering van het asbestattest zullen we gebouweigenaars, gebouwgebruikers en potentiële kopers inzicht verschaffen in de toestand van het gebouw. Alle asbestattesten zullen voor de Vlaamse overheid per sector ook een meer verfijnd beeld kunnen bieden.

Niet alleen willen we in 2040 in een asbestveilig Vlaanderen wonen, ook de weg daarnaartoe moet asbestveilig verlopen. We zetten dan ook sterk in op preventie en op goede praktijk in het veilig verwijderen van asbestmaterialen. Ook daarin zal het asbestattest een gids vormen voor de gebouweigenaar. Per vastgesteld asbestmateriaal zal de gecertificeerde asbestdeskundige bepalen door wie het materiaal veilig verwijderd kan worden en met welke aandachtspunten. In afstemming met een externe asbestexpert bundelt de OVAM de goede praktijken rond veilige verwijdering ook op haar website asbestinfo.be.

Om het percentage van asbestophaling aan huis in de gemeenten – dat momenteel op 80% ligt – op te krikken, wordt een budget van 27,6 miljoen euro uit de relancemiddelen ter beschikking gesteld. De OVAM ondersteunt ook de achterblijvende lokale besturen met informatie en goede praktijken.

Lokale besturen ondertekenden in 2018 allen op vrijwillige basis de Asbestovereenkomst 2018, waarin zij een engagement hebben geformuleerd op maat van de eigen gemeente, met lokale doelstellingen, rond de afbouw van het asbestpassief.

Het actieplan Asbestafbouw formuleert vier concrete sectorprotocollen: scholen, land- en tuinbouw, de zorgsector en sociale huisvesting. De uitvoering van de vier sectorprotocollen nog voorzien voor deze legislatuur.

De OVAM informeert gebouweigenaars en gebouwgebruikers over hoe ze veilig om moeten gaan met asbest. Regelgevende verplichtingen rond asbestveilig werken worden daarin eveneens geduid.

Stijn De Roo: “De weg naar een asbestveilig Vlaanderen is nog lang, maar er is hoop…

Het is alvast positief dat de stimulerende aanpak van de overheid voor asbestafbouw zijn vruchten afwerpt. Ook door de lokale besturen worden grote inspanningen geleverd.

De vier concrete sectorprotocollen voor scholen, land- en tuinbouw, de zorgsector en sociale huisvesting zullen nog deze legislatuur uitgevoerd worden.

Het asbestattest komt in het tweede kwartaal van 2022 en zal een belangrijke rol spelen bij de aankoop van een woning.

Minister van Jeugd Benjamin Dalle zorgt ervoor dat ook asbest in jeugdlokalen zal aangepakt worden.

Ik blijf deze problematiek op de voet volgen!”

Het volledige verslag van mijn vou, vind je hier.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.