115 opruimacties tijdens de Gentsche Gruute Kuis

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De Gentsche Gruute Kuis was ook dit jaar weer een groot succes. Er werden tijdens de jaarlijkse lenteschoonmaak van IVAGO maar liefst 115 acties georganiseerd en 5.425 kg afval opgehaald. Dat blijkt uit informatie die fractieleider Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij schepen voor Openbare Netheid Bram Van Braeckevelt (Groen). De meeste opruimacties vonden plaats in Gent Centrum, Sint-Amandsberg en Ledeberg.

De jaarlijkse lenteschoonmaak van IVAGO vond dit jaar voor het eerst een week lang plaats en bracht meer dan 4.000 vrijwilligers op de been. Hierdoor konden nu ook bedrijven en scholen gemakkelijker aan de actie deelnemen. Het hoogtepunt lag echter net zoals de vorige edities nog steeds op zondag.

“Normaal gezien zal de Gentsche Gruute Kuis vanaf nu telkens een week duren. Die beslissing hangt evenwel mee af van de noodzaak en van de logistieke en operationele mogelijkheden”, aldus de schepen. Het is bovendien de bedoeling om van de Gentsche Gruute Kuis nog meer een buurtgebeuren te maken. De schepen hoopt op die manier steeds meer wijken aan te spreken.

Stijn De Roo: “De Gentsche Gruute Kuis was dit jaar opnieuw een groot succes. Ieder van ons kan een steentje bijdragen in de strijd tegen zwerfvuil. Het is overduidelijk dat er blijvend moet ingezet worden op sensibilisering én handhaving rond zwerfvuil en sluikstorten.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.