Bezorgdheid over timing fietsveiligheid in het Gentse havengebied

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

"In de Gentse haven moet het woon-werkverkeer met de fiets een pak veiliger kunnen," zegt Stijn De Roo (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Gent. Hij kaartte enkele onveilige situaties aan in het Vlaams Parlement en de gemeenteraad. "Voor de Kluizensesteenweg is er goed nieuws, maar voor de oversteek en de moordstrookjes langs de Langerbruggekaai is een oplossing nog niet voor direct. Ik ben bezorgd."

Heel wat bedrijven in Vlaanderen investeren in het fietsgebruik van hun werknemers voor woon-werkverkeer. Steeds meer werknemers van de Gentse havenbedrijven komen met de fiets naar het werk. De fietsinfrastructuur is echter niet mee geëvolueerd. In opvolging van eerdere vragen ondervroeg De Roo zowel bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) als bevoegde Gentse schepen Filip Watteeuw (Groen) over de verkeersveiligheid voor fietsers in de Gentse havenzone.

Het kruispunt Langerbruggekaai (N474) - Wondelgemkaai (N458) is een gevaarlijke oversteek voor fietsers die zich van en naar het veer van Langerbrugge verplaatsen. Volgens de minister worden er uiterlijk volgend jaar werken uitgevoerd om het kruispunt veiliger te maken. Er komt ook een volledige heraanleg met vrijliggend dubbelrichtingsfietspad tussen de Wondelgemkaai en de spoorweg. Dit jaar wordt de opdracht van werken aanbesteed.

De minister, noch de schepen gaan in op de suggestie van De Roo om het kruispunt op korte termijn te voorzien van een waarschuwingsbord. De schepen geeft nog mee dat de huidige brug een voetgangers- en fietsbrug wordt met een nieuwe fietsoversteek naar het geplande dubbelrichtingsfietspad. Ter hoogte van Stora Enso wordt dan weer gewerkt richting een nieuwe doorsteek naar het veer Langerbrugge.

De Langerbruggekaai (N474) is al langer bekend als een onveilige straat voor fietsers. Het veel te smalle fietspad op een weg met veel zwaar verkeer is een zogenaamd ‘moordstrookje’. De minister laat weten dat het niet de bedoeling is dat fietsers nog via de Langerbruggekaai fietsen, aangezien die weg vooral voor vrachtverkeer dienst doet. Er zijn parallelle veilige fietsinfrastructuren aanwezig in het achterliggende gebied. Er wordt nu gezocht naar oplossingen om de bedrijven langs de Langerbruggekaai vanaf die achterliggende fietspaden toegankelijk te maken voor fietsers.

Stijn De Roo: "Ik roep de minister en de schepen op om tot een snelle en veilige oplossing te komen voor de onveilige situaties voor fietsers. Ik ben tevreden dat er maatregelen worden genomen, maar ik ben tegelijk bezorgd dat ze niet snel genoeg gaan. Daarom pleit ik ervoor om de knelpunten via verkeersborden aan te duiden en snelheidscontroles uit te voeren. Het duurt wellicht nog jaren vooraleer fietsers de bedrijven aan de Langerbruggekaai langs een alternatieve ontsluiting kunnen bereiken. Tot zolang blijven die moordstrookjes gevaarlijk voor de werknemers.

Er zijn bovendien verschillende wegbeheerders actief in het havengebied en dat maakt de coördinatie er niet gemakkelijker op. Zo lang de onderhandelingen niet rond zijn om een deel van de wegenis over te dragen, zullen stad Gent, Vlaanderen en het Havenbedrijf nauw moeten samenwerken aan veiligere oplossingen voor fietsers!"

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.