Fiets- en wandelpad langs tramsporen Wondelgem

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De stad Gent plant een fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Frans Louwersstraat en de Vinkeslagstraat langsheen de tramsporen in Wondelgem. De nieuw aan te leggen verbinding moet dienen als een veiliger alternatief voor de Vroonstallestraat.

Om dit pad te kunnen realiseren, is grondverwerving noodzakelijk. Het rooilijnplan en het onteigeningsplan werden definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 26 april 2021. De eigenaar van het te verwerven stuk grond ging in beroep tegen de rooilijn bij de Vlaamse Regering doch zijn vordering werd als ongegrond bevonden. Vervolgens werd er gedagvaard en besliste de vrederechter dat de onteigeningsnoodzaak niet voldoende werd aangetoond. Het schepencollege besliste op 8 december 2022 om in beroep te gaan tegen de beslissing van de Vrederechter.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Is er nog overleg en is er reeds een akkoord met de eigenaar?
  2. Was er overleg en is er reeds een akkoord met Delhaize, wiens parking en verbindingsweg naar de Frans Louwersstraat (via een erfdienstbaarheid) in het vizier komt voor een vlotte en veiligere doorstroom naar de school? In het verleden beweerde Delhaize niet op de hoogte te zijn van de piste om méér gebruik te maken van de parking en het nieuw aan te leggen fietspad.
  3. Was er nog overleg en is er reeds een akkoord met de eigenaar?
  4. Was er overleg en is er reeds een akkoord met Delhaize, wiens parking en verbindingsweg naar de Frans Louwersstraat (via een erfdienstbaarheid) in het vizier komt voor een vlotte en veiligere doorstroom naar de school? In het verleden beweerde Delhaize niet op de hoogte te zijn van de piste om méér gebruik te maken van de parking en het nieuw aan te leggen fietspad.

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Het ontwerp van het fiets- en wandelpad is klaar. De stad Gent kreeg na een zeer lange procedure op 3 april 2023  een gunstig vonnis waarbij de wettigheid van het onteigeningsprocedure werd bevestigd. Hierop werd het dossier teruggestuurd naar de vrederechter, die op 3 mei 2023 een provisioneel vonnis velde. Stad Gent en de onteigende kwamen daarop overeen om de debatten te sluiten en de onteigende ging akkoord met de onteigeningsvergoeding. Dit akkoordvonnis is het einde van de procedure. De betaling werd uitgevoerd en de Stad Gent is nu dus eigenaar van het nodige stukje grond.

De gesprekken met de eigenaar lopen ondertussen verder om de realisatie van de weg en de inname van de grond op een goeie manier te regelen.

Er is wel degelijk contact geweest tussen de Stad Gent en Delhaize waarbij Delhaize duidelijk heeft aangeven dat ze het wandelpad willen behouden. De erfdienstbaarheid van dit wandelpad is opgenomen in een akte en verzekert zo een langdurig bestaan van dit pad. Momenteel is er dan ook geen enkele reden om hier iets aan te wijzigen en mee te nemen in het ontwerp."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.