Meer locaties en betere regelgeving voor zwemmen in open water tegen zomer 2022?

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In schriftelijke vraag van 2 juni 2021 informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) naar de proeflocaties om zwemmen in open water mogelijk te maken. 

Op 20 mei 2021 verspreidden ministers Demir en Weyts (beiden N-VA) een persbericht over hun plannen voor meer locaties en betere regels voor zwemmen in open lucht.

Op de vragen van De Roo antwoordde minister Demir dat twee steden zich hebben aangemeld met plannen om een extra locatie voor zwemmen in open water mogelijk te maken: Gent en Mechelen. In Gent gaat het om een locatie op een oude Leiearm aan de Constant Dosscheweg. Het is een locatie met een zekere historiek want in 1838 opende Constant Dossche daar vlakbij reeds een openluchtzwembad. Tegelijk ondervindt men dat de capaciteit van de zwemvijver in de Blaarmeersen ontoereikend is.

In Mechelen gaat het om een locatie in het Keerdok aan het Rode Kruisplein. Mechelen kreeg in het verleden al herhaaldelijk de vraag, zowel van burgers als van clubs, om meer zwemwater in open lucht te voorzien. In warme periodes gaan zwemmers en recreanten op verschillende plaatsen het water in. Dit gebeurt dan vaak op plaatsen waar er een zwemverbod is en waar er geen garantie is op een veilige omgeving. De stad wil met het project ‘Open Waterzwemmen Keerdok’ een veilig alternatief bieden voor sportief zwemmen. De zwemzone voor sportief zwemmen in het Keerdok in Mechelen zou op heel korte termijn geopend worden. De stad zal de zwemzone behandelen als een gewoon binnenzwembad, en bijgevolg alle nodige faciliteiten en veiligheidsmaatregelen voorzien, inclusief het toezicht door redders.

De stad Lier heeft aangekondigd om namens zwemclub Kempisch Triatlon Team Belgium een aanvraag te zullen indienen voor het toelaten van sportief zwemmen in een dode arm van het Netekanaal in Emblem. In de Jachthaven van het Netekanaal in Emblem moet de zwemclub zelf instaan voor het naleven van de veiligheidsmaatregelen. Een datum voor de openstelling van de zwemzone is nog niet bekend, net zoals in Gent.

Het organiseren van toezicht dient te verlopen volgens de voorschriften van Vlarem. Voor het proefproject wordt hier niet van afgeweken. De initiatiefnemers zullen dit moeten organiseren. Ze kunnen hierover uiteraard wel overleggen met het Agentschap Zorg en Gezondheid en Vlaamse Milieumaatschappij.

De oefening met betrekking tot de opmaak van een kader voor een eventuele aanpassing van de regelgeving zal opgestart worden na afronding van de Europese benchmark-studie inzake de organisatie van het openwater zwemmen. Deze wordt na de zomer opgeleverd. De studie moet resulteren in een aantal beleidsaanbevelingen. Daarna zal dan een traject doorlopen worden voor een Vlarem-aanpassing. De bedoeling is om het aangepaste kader in de zomer van 2022 te kunnen toepassen.

De regelgeving omtrent zwemmen in bevaarbare waterwegen wordt niet gewijzigd. De Vlaamse Waterweg nv (DVW) biedt immers de mogelijkheid aan lokale besturen om de haalbaarheid van de inrichting van zwemlocaties te onderzoeken, rekening houdend met de in schriftelijke vraag nr. 1097 vermelde risico’s. Meer informatie hierover is terug te vinden op deze website.

Stijn De Roo: “Het is alvast positief dat er gezocht wordt naar meer locaties en betere regels voor zwemmen in open lucht. De warme zomers van de laatste jaren hebben de vraag versterkt. Het is uitkijken naar de beleidsaanbevelingen die uit de Europese benchmark-studie zullen voortvloeien en naar het aangepaste kader dat tegen de zomer van 2022 zou kunnen toegepast worden.”

Het volledige antwoord kan je hier raadplegen.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.