Nood aan meer investeringen in openbaar sanitair in deelgemeenten

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Rond het gegeven ‘naar toilet moeten gaan’ hangt vaak schroom. Nochtans is het de normaalste zaak van de wereld. Voor mensen met bepaalde aandoeningen en bij wie er soms plots een dringende nood is, is het niet beschikbaar zijn van een proper, toegankelijk toilet met de nodige voorzieningen zelfs ronduit problematisch.

Fractievoorzitter Stijn De Roo kaartte dit recent opnieuw aan opvolging van zijn eerdere vragen. De integrale vragen en bijhorende antwoorden van de schepen kan je hieronder lezen.

Hoeveel budget werd en wordt uitgetrokken voor de uitvoering van het investeringsplan “publiek sanitair”? Graag een overzicht voor deze legislatuur per jaar.

"Onderhoud en uitbreiding van het publiek sanitair gebeurt binnen het reguliere investeringsbudget van het departement FM. Een specifiek investeringsbudget om het strategische plan dat mijn voorgangster presenteerde werd niet voorzien, maar met de beschikbare middelen proberen we zoveel als mogelijk toch te realieren. Op mijn voorstel heeft het college begin vorig jaar ook bijkomend budget voorzien, zoals ik u ook reeds in antwoord op eerdere vragen heb toegelicht.

Daarnaast passen we jaarlijks minstens één inpandig publiek sanitair aan de  genderneutrale normen.  . Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 gaat dit over Dublinstraat, Nieuwe Wandeling en Krijzeltand (Nieuwe wandeling zit in afwerkingsfase, Krijzeltand werd opdracht gegeven ).

Ik geef ook mee dat jaarlijks tussen de € 50.000 en € 100.000 besteed wordt aan  eerstelijnsherstellingen . Dat is nodig, want jammer genoeg zijn de publieke toiletten erg vandalisme-gevoelig.

Hieronder kan u meer details over de opbouw van het budget per jaar terugvinden."

Kan de schepen een overzicht geven van het gerealiseerde sanitair in 2021 en 2022 met vermelding van de exacte locaties en per locatie het budget en of de toiletten zijn aangepast voor mensen met een handicap?

"Onderaan vindt u de lijst van alle gerealiseerde, operationele toiletten tot op vandaag. Alle zijn integraal toegankelijk . De kosten voor onderhoud en schoonmaak zit structureel ingebed in het exploitatiebudget.

Kan de schepen een overzicht geven van de in deze legislatuur geplande openbare toiletten met vermelding van de exacte locaties en per locatie het budget en of de toiletten zijn aangepast voor mensen met een handicap?

"Alle locaties zijn integraal toegankelijk.

Hiernaast worden, zoals ik u ook eerder al antwoorde, ook semi-permanente en testcontainers ingezet vanaf deze zomer. Vooronderzoek richting vergunning en plaatsing loopt voor publiek sanitair in het Citadelpark, Rabotpark en de Overpoort.

Het bijplaatsen van extra Publiek sanitair is vaak een technisch huzarenwerk en om de inspanning gericht te kunnen doen starten we met testcontainers waarmee we de nood kunnen objectiveren. Deze komen nog deze zomer aan het Houtdok, Wolterslaan en het keizerspark. Het is niet uitgesloten dat we die later ook in deelgemeenten inzetten om de nood te objectiveren." 

Hoeveel budget werd er uitgegeven en is er voorzien voor onderhoud en schoonmaak van het publiek sanitair? Graag een overzicht per jaar voor deze legislatuur.

"Het operationeel beheer zit bij de Dienst Aankoop & Logistiek sinds midden 2020. Voordien werden schoonmaak en eerstelijnsherstellingen opgenomen door DBSE. Daardoor beschikken we niet over alle cijfers.

Sinds 2022 is de kost van het Publiek Sanitair ook zichtbaar via een aparte OD waar alle budgetten op zijn samengebracht. Die cijfers zijn terug te vinden via de BBC-rapportage in PowerBI, met 3 lijnen voor reguliere werking (35540SA, 35540SO, 35540SR) en 1 lijn voor de nieuwe ontwikkelingen (355400000), vermeld in antwoord op vraag 3.

Onderaan vindt u een overzichten van de budgetten binnen onze dienst van 2018 tot 2027."

Stijn De Roo: "Mooi verzorgde toegankelijke openbare toiletten zijn van belang voor toeristen, voor bezoekers én voor inwoners van Gent en haar deelgemeenten. Het is positief dat er wordt geïnvesteerd in extra openbaar sanitair, maar de nood is hoog in onze deelgemeenten."

 

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.