Schepen nog steeds niet overtuigd van proefopstelling kortparkeren Evergemsesteenweg

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De eerste fase van de heraanleg van de Evergemsesteenweg loopt op zijn einde. Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde in opvolging van zijn schriftelijke vraag van 6 april 2022 een mondelinge vraag in de gemeenteraadscommissie.

Op zijn schriftelijke vraag of er in het definitieve ontwerp parkeerplaatsen met een kort toegelaten parkeertijd (vb. 30 minuten) zijn voorzien voor de handelszaken, antwoordde de schepen:

"Er zijn geen parkeerplaatsen voorzien met een kort toegelaten parkeertijd voor handelszaken. Het voorzien van kortparkeerplaatsen voor de handelszaken werd bij de opmaak van het ontwerp onderzocht, maar negatief geadviseerd. De heraanleg ligt buiten een parkeerregime waardoor de inrichting van dergelijke parkeerplaatsen zou betekenen

dat er extra parkeercontroles moeten worden ingericht naar die specifieke plaatsen. Op één parkeerplaats een tijdsbeperkend parkeerregime inrichten heeft een te grote impact op de efficiëntie van de controle met directe gevolgen op de parkeercontrole frequentie in de rest van Gent."

De vraag naar een 3 à 5-tal parkeerplaatsen voor kortparkeren is echter nog steeds een levend onderwerp bij de handelaars.

Mijn persoonlijke analyse is dat de buurt zich goed zou kunnen lenen tot een succesvol regime van kortparkeren (vb. tussen 6.00 en 19.00 uur) voor een beperkt aantal parkeerplaatsen, ook al liggen de parkeerplaatsen buiten een bestaand parkeerregime. In de Botestraat in Wondelgem ligt bijvoorbeeld ook zo'n beperkte zone, waar er geen noemenswaardige problemen vast te stellen zijn en ook geen actieve controle plaatsvindt.

De meerwaarde van de parkeerplaatsen voor handelaars en de sociale controle kunnen namelijk zorgen voor een ecosysteem waarin dergelijke parkeerplaatsen hun nut bewijzen. Een proefopstelling zou deze zienswijze kunnen bevestigen (of ontkrachten), met minimale inspanning voor de stad en maximale meerwaarde voor handelaars.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde in opvolging van zijn schriftelijke vraag in april 2022, tijdens de gemeenteraadscommissie van 14 maart volgende vraag aan de bevoegd schepen: "is de schepen bereid om een proefopstelling te realiseren in de Evergemsesteenweg die de invoering van enkele parkeerplaatsen voor kortparkeren voorziet?"

De schepen antwoordde:

"Zoals u zelf aangeeft, heeft u deze vraag al eens gesteld, en heeft u al eens antwoord gekregen.

We blijven bij het eerder gegeven standpunt. Er werd in kader van de heraanleg een analyse gemaakt, en die analyse blijft geldig.

We stellen ons vragen bij de noodzaak van een parkeerregime.  Laten we dan ook eerst een de afwerking van de heraanleg van de Evergemsesteenweg afwachten. We zijn ervan overtuigd dat de parkeerdruk hier wel zal meevallen, en vele handelszaken beschikken over parkeerplaatsen op eigen terrein. De situatie is dus niet te vergelijken is met de parkeerdruk in het centrum of in de gebieden waar wel een parkeerregime is.

En verder is het ook zo dat deze straat – zeker het noordelijk deel -  eerder afgelegen ligt ten opzichte van andere gebieden met parkeerregime. Het voorzien van een kortparkeerregime daar zou betekenen dat er extra parkeercontroles moeten worden ingericht naar die specifieke plaatsen. Op één of een paar parkeerplaatsen een tijdsbeperkend parkeerregime inrichten heeft een te grote impact op de efficiëntie van de controle met directe gevolgen op de parkeercontrole frequentie in de rest van Gent.

U verwijst naar de parkeerplaatsen in de Botestraat. Wel dit zijn parkeerplaatsen die op een terrein van Farys werden ingericht. Deze zitten in beheer van Farys. Deze parkeerplaatsen liggen bovendien op het einde van een doodlopende straat waar er zich geen handelszaken bevinden.

De uitvoering volgt de door het college goedgekeurde ontwerpplannen. We proberen daarbij maximaal te ontharden. Minister Demir is daar grote voorstander van en stimuleert steden en gemeenten daartoe."

Stijn De Roo: "Ik stel vast dat de schepen in zijn antwoord niet naar de juiste bestaande zone verwijst. Er bestaat een zone in Wondelgem waar je slechts 15 minuten mag parkeren, die even ver ligt van de zones met een parkeerregime, en waar bovendien geen problemen vast te stellen zijn. Die zone ligt vlakbij het kruispunt Botestraat-Westergemstraat. Er is helemaal geen doodlopende straat en er zijn wel degelijk handelszaken (crèche, kruidenier en een bakker) in de buurt.

Ik betreur dus dat de schepen nog steeds niet overtuigd is om in de Evergemsesteenweg een proefopstelling te realiseren die de invoering van enkele parkeerplaatsen voor kortparkeren voorziet. De heraanleg van de straat lijkt mij een uitgelezen moment om dit door te voeren, uitstel tot na de heraanleg zaait verwarring en onduidelijkheid.

Als gemeenschapspartij zijn we er met cd&v echt van overtuigd dat kortparkeren zonder het opschroeven van de controle kan werken in deze situatie. Wij blijven dan ook vragende partij. Dit zou zowel de buurt (waaronder ook minder mobiele mensen) als de handelaars ten goede komen."

Je kan de volledige tussenkomst (her) bekijken via deze link.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.